Jaarboekbijlagen

Op deze pagina vindt u alle bijlagen die niet in de jaarboeken opgenomen zijn.

Jaarboek 2019

 • Bijlage bij Nelke Bartelings | Bernard Picart’s Épithalames and the teamwork of image and text

Jaarboek 2018

 • Bijlage bij Jeroen Bos & Lizet Kruyff | Tussen een zijden boek en gebraden gans. Een boekhistorische en culinaire verkenning van het bezoek van stadhouder Willem v aan Amsterdam in 1768

Jaarboek 2015

 • Bijlage bij Cora Zwart | Religieuze literatuur in lekenhanden. Het ‘boekentestament’ van Elisabeth De Grutere (†1500 Gent) als voorbeeld van laatmiddeleeuws religieus boekenbezit en -gebruik door stedelijke lekenThemadeel: Surrogaat of reproductive | Surrogate or reproduction

Jaarboek 2014

 • Bijlage bij Daniel Bellingradt | Trading Paper in Early Modern Europe. On Distribution Logistics, Traders, and Trade Volumes between Amsterdam and Hamburg in the Mid-Late Eighteenth Century

Jaarboek 2011

 • Bijlage bij Louis Saalmink | Van huis tot huis met boekjes en venten. Colporteren met Elias Annes Borger

Jaarboek 2009

 • Bijlage bij Ad Leerintveld | Ex libris: ‘Constanter’, Boeken uit de bibliotheek van Constantijn Huygens

Jaarboek 2008

 • Bijlage bij Goran Proot | Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575-1773)
 • Bijlage bij Erik Geleijns | Niet gedrukt in Den Haag, Achttiende-eeuwse boeken met een vals Haags impressum
 • Bijlage bij Jan Gielkens | De Nederlandse vertalingen van Walter Scotts Ivanhoe 1824-2006

Jaarboek 2004

 • Bijlage bij Sabrina Corbellini en Gerrit Verhoeven | Een Delftse boekencatalogus uit 1573
 • Bijlage bij Jos van Heel | Johannes Enschedé (1708-1780). Een drukker en lettergieter op zoek naar de oorsprong van zijn kunst
 • Bijlage bij Lesley Monfils | Een boek gaat door de wereld. Verspreiding en vroege bezitters van Balthasar Bekkers De Betoverde Weereld (1691)
 • Bijlage bij Thijs Weststrate | Drukker-ordinaris van de Staten van Zeeland. Het bedrijf van Symon Moulert en erfgenamen (1597-1646) als Statendrukkers (1618-1646)