Jaarboek 2008

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 15 (2008), 232 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave
Voorplaat-NBV-jaarboek-2008

 1. Thijs Porck & Henk Porck | ‘Hoemen alle boucken bewaren sal om eewelic te duerene’ Acht regels uit 1527 over het conserveren van boeken.
 2. Johan Oosterman | De lezer heeft gelijk, Over de bijna primaire receptie van twee vroege drukken (Elckerlijc en Anna Bijns)
 3. Kees Boterbloem | ‘Met een beschaafder Penne…’, The Making of Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen: A Case of Early Modern Ghostwriting
 4. Djoeke van Netten | ‘Tot gerief ende commoditeyt vande professoren en studenten’, Academiedrukkers in de zeventiende-eeuwse Republiek
 5. Goran Proot  | Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575-1773)  (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 6. Karen L. Bowen | Sounding out a Public’s views of Pedlars with texts, A Consideration of Images of Pedlars in the Low Countries (1600-1850)
 7. Erik Geleijns | Niet gedrukt in Den Haag, Achttiende-eeuwse boeken met een vals Haags impressum (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 8. Jan Gielkens | De Nederlandse vertalingen van Walter Scotts Ivanhoe 1824-2006  (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 9. Piet Buijnsters | Mr. Ferdinand Casper Koch (1873-1957) als boekverzamelaar
 10. Willemijn Lindhout | Samen sterker? Literaire uitgeverijen binnen concerns, Een analyse van het poëziefonds en de langlopende oeuvres van Querido en Meulenhoff, 1986-2006
 11. Steven Van Impe | Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken
 12. Paul van Capelleveen | Nederlandse en Engelse antiquaren rug aan rug
 13. Chris Coppens | Boekgeschiedenis: globaal, al te globaal?