Jaarboek 2018

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 25 (2018), 286 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

 1. Wijnand W. Mijnhardt | Het mislukte offensief van de drukpers
 2. Jessica Zeeman | Spirituele pelgrimage in de ziekenzaal van het Sint-Agnesklooster te Arnhem.Hs 303 van de universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen
 3. Jan Bos | Aan dingen die niet en zijn zich zoo te vergapen als ofze waren. Boekbladen op een trompe-l’oeilschilderij
 4. Johan Oosterman | De herinnering aan een hertogin en haar gebedenboek
 5. Sabrina Corbellini | Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century
 6. Sabrina Corbellini | In Readers’ Hands. Early Modern Dutch Bibles from a Users’ Perspective
 7. Loes Dorrestein | Stop met poetsen!. Het boekbeslag op de Statenbijbel van Amalia van Solms
 8. Rietje van Vliet | ‘Wer Socinianische Bücher sucht, findet sie bey ihm am ehesten’. De beschermheren van Sebastiaan Petzold
 9. Jeroen Bos & Lizet Kruyff | Tussen een zijden boek en gebraden gans. Een boekhistorische en culinaire verkenning van het bezoek van stadhouder
  Willem v aan Amsterdam in 1768
 10. Rindert Jagersma | De Utrechtse knechtsbus ‘voor alle boek-drukkers en lettersetters knegts’. 1742-1792
 11. Zanna van Loon | De vroegmoderne verwerving, productieprocessen en verspreiding
  van kennis over inheemse talen van de Nieuwe Wereld
 12. Heleen Wyffels | De verborgen vrouwen van de boekproductie in de Habsburgse
  Nederlanden
 13. Pierre Delsaerdt | De verzegelde kisten van de Vrouwe Adriana. De abdijbibliotheek van Tongerlo en de patrimonialisering van het boek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
 14. Kim De Groot | Naar een verzameld verleden. De bewaring van nationaal geschreven erfgoed in negentiende-eeuws België
 15. Bart Verheijen | Cornelis van der Aa en de orangistische geschiedschrijving in de
  Bataafs-Franse tijd
 16. Jan Gielkens | Van vagevuur naar hel. Hoe een literaire roman als pulp eindigde
 17. Rickey Tax | The Catharijne Press: ‘de kleinste uitgever in Nederland’
 18. Alex Alsemgeest | De kat van Schrödinger in de bibliotheek. Materialiteit, digitale representatie en nationale bibliografie
 19. Jeroen Salman | The European Dimensions of Popular Print Culture
 20. Alicia C. Montoya | The Mediate project
 21. Lisa Kuitert | Van trui naar sarong
 22. Lieke van Deinsen & Geert-Jan Koot | Metamorfose, mutilatie en mutatie. In gesprek met Irma Boom over het levende boek
 23. Berry Dongelmans | Een gang vol jaarboeken
 24. Karen Polder | Experimenteren en continueren. Over de vormgeving van het Jaarboek
 25. Mart van Duijn | Platform en podium. Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis in voorwoorden, inleidingen en redactionelen