Jaarboek 2011

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, jaargang 18 (2011), 223 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

 1. Voorplaat-NBV-jaarboek-2011Ignaz Mathey | Zedelijkheidswetgeving en pornohandel omstreeks 1900.
  De rechtszaken tegen de uitgevers Bergé & Versteeg en het trio Kikkert-Reinders-Lemoine
 2. Louis Saalmink | Van huis tot huis met boekjes en venten. Colporteren met Elias Annes Borger
  (Download bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 3. Janneke Weijermars | ‘Een moeilijk problema’. Integratie, natievorming en het boekbedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830
 4. Toos Streng | Een kwestie van vraag en aanbod. Lezers en kopers van romans in Nederland 1790-1899
 5. Richard Velthuizen | De verovering verslagen. Publieke reacties en propaganda in de Engelse en Hollandse pamflettenliteratuur tijdens de Glorious Revolution 1688-1689
 6. Ulrike Valeria Fuss | From Antwerp to Peru. Books from the Southern Netherlands in the sixteenth-century’s Viceroyalty
 7. Kristof Selleslach | Het ornamentenrepertorium Torad aan het werk. Enkele aanvullingen bij en correcties op het uitgeversfonds van Christoffel Plantijn
 8. Suan Folkerts | Te ‘duncker’ voor leken? Middelnederlandse Bijbelvertalingen vanuit het perspectief van de gebruikers
 9. Arnold Lubbers | Weinig meer dan hun naam’. Nieuwe inzichten over vroegnegentiende-eeuwse Noord-Nederlandse leesgezelschappen
 10. Meriel Benjamins, Marleen Nagtegaal & Sandra van Voorst | Het geheim van de lezer. Lezen bij de Drentse literatuurclubs
 11. Frank de Glas | Boekenuitgevers, het roer moet om!