Jaarboek 2004

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 11 (2004), 216 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave
Voorplaat-NBV-jaarboek-2004

 1. Saskia van Bergen | De productie van een getijdenboek in laat-middeleeuws Brugge
 2. Sabrina Corbellini en Gerrit Verhoeven | Een Delftse boekencatalogus uit 1573 (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 3. Berry Dongelmans | Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van en splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912
 4. Hannie van Goinga | Boeken in beweging. Publieke boekenveilingen in de Republiek 1711-1805 voornamelijk in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Leiden
 5. Jos van Heel | Johannes Enschedé (1708-1780). Een drukker en lettergieter op zoek naar de oorsprong van zijn kunst  (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 6. Willem Heijting | De oude en de nieuwe boekgeschiedenis
 7. Joop W. Koopmans | Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de achttiende eeuw
 8. Lesley Monfils | Een boek gaat door de wereld. Verspreiding en vroege bezitters van Balthasar Bekkers De Betoverde Weereld (1691) (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 9. Piet Mooren | De smalle en de brede weg van de jeugdliteratuur
 10. Rietje van Vliet | De poliep en de luis. Geleerden en boekverkopers in het midden van de achttiende eeuw
 11. Thijs Weststrate | Drukker-ordinaris van de Staten van Zeeland. Het bedrijf van Symon Moulert en erfgenamen (1597-1646) als Statendrukkers (1618-1646)  (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)