Jaarboek 2014

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 21 (2014), 204 p. Thema: Papier

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

 1. Voorplaat-NBV-jaarboek-2014Ed van der Vlist | Books for the chapter. Donations in the ‘Registrum capituli Naeldwicensis’
 2. Mart van Duijn | Vanuit de marges naar de kern. Laatmiddeleeuwse marginalia als bron voor een geschiedenis van de Delftse Bijbel (1477)
 3. Sylvia van Zanen | ‘Designationes plantarum, florum, fungorum, fructuum, bestiarum, &c. vivis coloribus’. De herkomst, functie en waardering van illustraties in de botanische boeken van Carolus Clusius (1526-1609)
 4. Ad Leerintveld | Populair in handschrift en druk. Liederen uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
 5. Goran Proot | The Importance of Jobbing Printing. A Framework Agreement between the Ghent Jesuits and the Printer Baudewijn Manilius for the Production of Theatre Programmes (1664)
 6. Henk Porck | Tussen de regels lees je het papier
 7. Daniel Bellingradt | Trading Paper in Early Modern Europe. On Distribution Logistics, Traders, and Trade Volumes between Amsterdam and Hamburg in the Mid-Late Eighteenth Century (Bijlage, niet gepubliceerd in het jaarboek)
 8. Henk Porck | ‘Blown in the wind’
 9. Steven Van Impe | ‘Schrijf-papieren van diversche groote en qualitijten’. De papierwinkel van P.J. Parys in achttiende-eeuws Antwerpen
 10. Henk Porck | ‘Wel foei, een vouwtje in dit blad…’
 11. Paul van Capelleveen | Waarvan één op Japans. De papierkeuze van de Nederlandse private presses, 1910-1942
 12. Henk Porck | Papier en kiezelwier
 13. Sandra van Voorst | Uitgeverijonderzoek à la carte. De ‘stand van zaken’ van het onderzoek naar (twintigste-eeuwse) literaire uitgeverijen