Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis

Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen in alle perioden. Het Jaarboek richt zich op een breed publiek van onderzoekers, bibliofielen en specialisten in het boekenvak of de erfgoedsector en verwelkomt gevarieerde benaderingen van de materialiteit van het boek, waaronder bijvoorbeeld paleografie, miniatuurkunst, leescultuur, collectievorming en digitale ontwikkelingen. Wetenschappelijke bijdragen worden beoordeeld via dubbelblinde peer review. Een essayistische en prettig leesbare schrijfstijl wordt bovendien bijzonder gewaardeerd omdat het Jaarboek ook het verenigingsperiodiek is van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.

Elk Jaarboek bevat een combinatie van een aantal artikelen over een centraal thema en op zichzelf staande artikelen. Voorbeelden van recente thema’s zijn: muziek, boek & beeld, illegaal & ondergronds, nieuws & actualiteit, papier. Bij artikelen mag een samenvatting worden opgenomen in een relevante taal anders dan die waarin het artikel is geschreven. Incidenteel accepteert het Jaarboek ook relevante niet-wetenschappelijke bijdragen of artikelen waarin de internationale ontwikkelingen in het vakgebied worden besproken, waaronder review-artikelen. De deadline voor indienen is jaarlijks 1 november.

Het actuele jaarboek alsmede oudere jaarboeken kunt u bestellen via het bestelformulier.

Wilt u een bijdrage leveren aan het Jaarboek? Neem dan contact op met de redactie.

Yearbook for Dutch Book History

The Yearbook for Dutch Book History publishes articles in the Dutch and English language on all aspects of the book history of the Low Countries. The Yearbook is aimed at a broad spectrum of readers, including scholars, bibliophiles and specialists in the library and heritage sectors. The Yearbook welcomes contributions on varied methodologies of book history, ranging from studies on the materiality of the book, paleography and visual culture, to readers and readership, libraries and book collecting and digital developments in the realm of the book. Scholarly contributions are subject to double-blind peer review. An accessible and narrative style of writing is especially valued, given that the Yearbook also functions as the journal of the Dutch Book Historical Association (NBV).

Each issue of the Yearbook contains a combination of articles on a central theme, and a selection of other articles. Examples of recent themes include: music, the book and illustration, illegal and underground publishing, news and current affairs, and paper. Articles may be accompanied by a lengthy summary in a language other than the language of the article. The Yearbook also accepts, on an incidental basis, relevant non-scholarly contributions or articles in which broader international developments in the discipline are discussed, including review articles. The deadline for contributions is 1 November.

Yearbooks can be ordered here. For contributions please contact the editorial board.