Een middeleeuws missaal: CSI Leermens – door Kjelda Glimmerveen

Ik voelde me een soort middeleeuwse Sherlock Holmes, toen ik dit Münsters missaal op een kussen legde en héél voorzichtig begon door te bladeren. De stempeltjes op de band, de gepende aantekeningen op de eerste bladzijden, de gedrukte bijbelteksten in het gotische lettertype, de kleine beschadigingen die heel precies weer gehecht waren: alles vertelde een verhaal, en ik mocht het ontdekken en opschrijven.

» Lees meer

Hetzelfde, maar toch anders – Door Mirte Liebregts

De Loeb Classical Library, een boekenreeks waarin een groot deel van oud-Griekse en Latijnse teksten is uitgegeven in tweetalige edities, bestaat al ruim 100 jaar. In die honderd jaar is het uiterlijk van de boeken gedeeltelijk gemoderniseerd en zijn ook vele teksten en vertalingen herzien of volledig vernieuwd. Dat is prettig voor de moderne lezer, die behoefte heeft aan een actuele editie. Maar wat nu als je als onderzoeker geïnteresseerd bent in de historische context waarin de boeken oorspronkelijk verschenen zijn? In hoeverre zijn de moderne uitgaven dan nog bruikbaar?

» Lees meer

‘Necessary for all women’: Writing a Thesis on Female Reading, 1500-1650 – Door Jessie Pietens

As my research master Classical, Medieval and Early Modern Studies progressed, it became time to choose a subject for my thesis. As an avid reader myself, I wondered what reading was like in premodern times and how women may have been challenged or encouraged to read back then. I have therefore written my thesis on the discourse on and practice of female reading in England, Scotland and the Low Countries between 1500-1650, paying specific attention to the similarities in the discourse and practice within and between these countries, while also respecting and highlighting what makes each of them unique.

» Lees meer

Een middeleeuwse ‘whodunit’ – Door Janneke van Es

In de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam ligt het enige bekende handschrift met de Middelnederlandse tekst van de Parabelen van Cyrillus (hs. IV F 31). De collectie dierenverhalen is in het Middelnederlands wel volledig overgeleverd in de vijftiende-eeuwse incunabel, maar het handschrift uit dezelfde eeuw is niet meer compleet. Er missen meerdere bladen door het handschrift heen. De meeste van deze missende stukken zijn volledig, zonder sporen, uit het handschrift verdwenen. Eén blad daarentegen is op een weinig subtiele manier voor de helft afgesneden. In het perkament zitten opvallende verticale inkepingen en het blad dat daarachter hoorde te zitten, is ook niet meer aanwezig. Voor een vak van de master Boekwetenschap heb ik onderzoek gedaan naar dit afgesneden blad. Is er een reden geweest voor het afsnijden van het blad en valt er een dader aan te wijzen?

» Lees meer

Queer archives as (book) historical sources: working with Atalanta’s archive – By Inge van Vught

As a bookhistorian, I am well aware that it’s tempting to regard archives as neutral historical sources, while they are not. Through researching Atalanta’s archive, I became interested in how archives are (re)shaped through archiving practices. I wondered how the ‘queerness’ of an archive could guide archival practices and maybe even reimagine them.

» Lees meer