Een middeleeuwse ‘whodunit’ – Door Janneke van Es

In de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam ligt het enige bekende handschrift met de Middelnederlandse tekst van de Parabelen van Cyrillus (hs. IV F 31). De collectie dierenverhalen is in het Middelnederlands wel volledig overgeleverd in de vijftiende-eeuwse incunabel, maar het handschrift uit dezelfde eeuw is niet meer compleet. Er missen meerdere bladen door het handschrift heen. De meeste van deze missende stukken zijn volledig, zonder sporen, uit het handschrift verdwenen. Eén blad daarentegen is op een weinig subtiele manier voor de helft afgesneden. In het perkament zitten opvallende verticale inkepingen en het blad dat daarachter hoorde te zitten, is ook niet meer aanwezig. Voor een vak van de master Boekwetenschap heb ik onderzoek gedaan naar dit afgesneden blad. Is er een reden geweest voor het afsnijden van het blad en valt er een dader aan te wijzen?

» Lees meer

Queer archives as (book) historical sources: working with Atalanta’s archive – By Inge van Vught

As a bookhistorian, I am well aware that it’s tempting to regard archives as neutral historical sources, while they are not. Through researching Atalanta’s archive, I became interested in how archives are (re)shaped through archiving practices. I wondered how the ‘queerness’ of an archive could guide archival practices and maybe even reimagine them.

» Lees meer