Voorjaarsexcursie 2018: studiedag Joods leven in kinderboeken

Wegens onvoorziene omstandigheden kan onze oorspronkelijke voorjaarsexcursie niet doorgaan. We bieden u evenwel graag een alternatief voor zaterdag 21 april.

De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) organiseert op zaterdag 21 april in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een studiedag over ‘Joods leven in kinderboeken’, een boeiend onderwerp dat veel raakvlakken met boekgeschiedenis heeft. Aanleiding is het pas verschenen proefschrift van de bekende NRC-journalist en (boek- en taal-)historicus Ewoud Sanders, Levi’s eerste kerstfeest: Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015.

De SGKJ is zo vriendelijk om haar studiedag ook open te stellen voor leden van de NBV. Bij wijze van voorjaarsexcursie maken we daar graag gebruik van. Al is het wat kort dag, we nodigen u van harte uit tot het deelnemen aan ‘Joods leven in kinderboeken’. Hieronder vindt u het complete programma en de verdere details van de dag.

U kunt zich als NBV-lid aanmelden door van tevoren € 10,- over te maken op rekeningnummer
NL 88 INGB 0002 3485 52 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam en de letters NBV. Introducés betalen € 12,50.

We zien u graag op 21 april in het Joods Historisch Museum!

Programma
Ontvangst met koffie en thee vanaf 10.30 uur in het Museumcafé

Ochtend 11.00 – 12.30

  • Welkom en opening door Jant van der Weg (voorzitter van SGKJ)
  • Ewoud Sanders: ‘Jeugdverhalen over jodenbekering’
  • Linda Horn: ‘Wie of wat was El Pintor?’

Lunchpauze 12.30-13.45
Lunch op eigen gelegenheid. In het museumcafé is beperkte ruimte voor de deelnemers aan de studiedag. Tijdens de lunchpauze is er ook gelegenheid om de tentoonstelling Joden en het huis van Oranje te bezoeken en tevens zijn er boeken van El Pintor te zien.

Middag 13.45-16.00

  • Marlies van Berchum-Sterk: ‘Leven en werk van Clara Asscher-Pinkhof’
  • Martine Letterie: ‘Kinderen in Westerbork’
  • Jean Kommers: ‘Twee eeuwen zigeuners in kinder- en jeugdliteratuur’

Na afloop
Drankje in het museumcafé.


P.S.: Reserveert u ook alvast het NBV-jubileumcongres en de jubileumworkshop op 1 en 2 juni in uw agenda?