Minisymposium Erasmus en zijn drukkers

Erasmus was één van de eersten die profiteerde van de revolutie in de boekdrukkunst. Hij besefte zelf maar al te goed hoeveel hij er aan de te danken had en sprak bewonderend over de drukpers als ‘een bijna goddelijk werktuig’.

Het Erasmus Genootschap en de Drukkerswerkplaats Gouda wijden een minsymposium aan de relatie van Erasmus met zijn drukkers. In de drukkerijen gebeurde meer dan zetten en drukken. Het waren vaak intellectuele broedplaatsen waar humanistische geleerden kennis vergaarden en doorgaven.

Erasmus had een nauwe en vriendschappelijke band met beroemde meesterdrukkers zoals Josse Bade in Parijs, Aldo Manuzio in Venetië, Dirk Martens in Leuven en Johan Froben in Bazel. De productieve 15e eeuwse drukker Leeu heeft hij wel ontmoet in Gouda en hij noemde hem een kundig beoefenaar van de boekdrukkunst, maar Geraert Leeu heeft, voor zover bekend, geen werken van Erasmus gedrukt.

‘Een nieuw medium voor het geschreven woord’ is de titel van de lezing door dr. Marieke van Delft, conservator oude drukken van Koninklijke Bibliotheek.

Na de pauze gaat Jan Willem Klein, oud-medewerker van het Streekarchief Midden-Holland, dieper in op ‘de drukkers van Erasmus’.

Het symposium vindt plaats op donderdag 19 april in Arti Legi, waar Erasmus ooit naar school ging, Markt 27, Gouda. Het begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is vrij, u bent van harte welkom!