Uitnodiging jaarvergadering 2008

De zomer nadert en zo ook de jaarvergadering van de NBV, dit jaar de vijftiende. Deze wordt op zaterdag 14 juni a.s. in Nijmegen gehouden, en wel in het neorenaissancistische Huize (ook: ‘Kasteeltje’) Heyendaal, ooit het middelpunt van het landgoed waarop tegenwoordig de Radboud Universiteit is gevestigd.

Traditiegetrouw wordt de jaarvergadering aangekleed met een boekhistorisch programma, dat inhoudelijk aansluit bij de locatie van de bijeenkomst. Het bestuur is verheugd te melden dat de lezingen worden verzorgd door medewerkers van de Radboud Universiteit en de Nijmeegse Universititeitsbibliotheek.

 
De neerlandica dr. Inger Leemans is momenteel betrokken bij het onderzoeksproject ‘De culturele impact van de Duitstalige landen in Nederland tussen 1750 en 1840: hun weerslag in de letteren, het literaire bedrijf en de gedrukte media.’ Leemans zal spreken over de belangstelling voor de Duitse cultuur in Nederland in de genoemde periode.

Drs. Els Peters, coördinator bijzondere projecten bij de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, doet onderzoek naar de uitgever-boekverkoper en publicist H.K. Arkstee (ca.1700-1776), die met zijn halfbroer H. Merkus actief was in Nijmegen, Amsterdam en Leipzig. Peters zal over deze internationale uitgevers-boekhandelaren en hun herkomst spreken.

De directeur van de Universiteitsbibliotheek, Graham Jefcoate M.A., zal de NBV-leden welkom heten en na de voordrachten een rondleiding door de Universiteitsbibliotheek en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) verzorgen.

Vanzelfsprekend wordt ook dit jaar tijdens de jaarvergadering het nieuwe jaarboek gepresenteerd en uitgereikt; beslist een bijzonder moment tijdens deze bijeenkomst. Graag willen wij u uitnodigen om bij dit alles aanwezig te zijn.

 

Het programma ziet er samengevat als volgt uit:

12.30 – 12.55 u.: Ontvangst met koffie/thee
12.55 – 13.00 u.: Welkomstwoord Graham Jefcoate (directeur UB Nijmegen)
13:00 – 14.15 u.: Ledenvergadering

14.15 – 14.30 u.: Koffie- & theepauze

14.30 – 15:00 u.: drs. Els Peters Arkstee en Merkus, internationale uitgevers-boekhandelaren in de 18e eeuw en hun herkomst.
15.00 – 15:30 u.: dr. Inger Leemans De aandacht voor Duitse cultuur in Nederland tussen 1750 en 1840.

15.30 – 15.45 u.: Wandeling naar de Centrale Bibliotheek
15.45 – 16.45 u.: Rondleiding Universiteitsbibliotheek en Katholiek Documentatie Centrum
16.45 – 17.00 u.: Wandeling terug naar Huize Heyendaal

17.00 – 17.45 u.: Afsluitende borrel

 

Bereikbaarheid
Huize Heyendaal, Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen ligt op de campus van de Radboud Universiteit. Deze is goed met auto, trein en openbaar vervoer te bereiken.
Kijk voor meer informatie ook op: www.ru.nl/facultyclub/contact/bereikbaarheid