Jaarvergadering en jaarboek 2008

Op zaterdag 14 juni 2008 hebben ca. 50 NBV-leden de jaarvergadering bijgewoond in het sfeervolle Huis Heyendael op de campus van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Zoals gebruikelijk bestond de vergadering uit de ledenvergadering en een programma met lezingen en rondleidingen. Tijdens de ledenvergadering is het prachtige nieuwe Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd.

Berry Dongelmans overhandigt het jaarboek 2008 aan Lesley Monfils.De nieuwe hoofdredacteur Berry Dongelmans overhandigde het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek aan Lesley Monfils. Het derde lustrumnummer van het jaarboek bevat artikelen over onderwerpen die uiteen lopen van boekverzamelaars en literaire uitgevers tot het conserveren van boeken en vertalingen van Ivanhoe. Bekijk de inhoudsopgave voor een volledig overzicht van auteurs en titels.

Exclusief op deze website vindt u de (bibliografische) bijlagen bij enkele artikelen die in het jaarboek zijn gepubliceerd.

De presentaties en rondleidingen werden verzorgd door medewerkers van de Radboud Universiteit en de universiteitsbibliotheek. Els Peters en Inger Leemans hielden boeiende voordrachten over Duits-Nederlandse uitgevers en vertalingen in de achttiende en vroege negentiende eeuw. Tijdens de rondleidingen kregen de leden van de NBV een kijkje achter de schermen bij de leeszalen, de afdeling Bijzondere Collecties van de UB en het Katholiek Documentatie Centrum.

De NBV dankt Graham Jefcoate, directeur van de universiteitsbibliotheek, en zijn medewerkers voor een geslaagde jaarvergadering 2008.