Symposium Bijzondere boekvormen

Op 15 april vindt een symposium over bijzondere boekvormen plaats in de aula van de Koninklijke Bibliotheek.

Soms is een boek meer dan ‘een samengebonden of genaaid aantal bedrukte bladen’, zoals Van Dale het beschrijft. Er zijn ook boeken die door hun vorm of formaat opvallend afwijken van wat gebruikelijk is, zoals pop-ups en leporello’s. Op vrijdag 15 april 2016 kunt u in de aula van de Koninklijke Bibliotheek een symposium over deze bijzondere boeBijzondere boekvormenkvormen bijwonen.

De dag wordt georganiseerd door de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, de Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de Dr. P.A. Tiele-Stichting.

Met lezingen van Nelleke Moser (Vroegmoderne Letterkunde, VU), Kees Moerbeek (maker van pop-ups), Paul van Capelleveen (conservator bibliofiele collectie KB) Karin Vingerhoets (conservator kinderboeken KB), Imke Neels (restaurator KB), Moon Brouwer (vormgever) en Benjamin Elbel (boekbinder). Na de lezingen wordt de winnaar van de Tiele-Scriptieprijs 2015 bekendgemaakt.


Bekijk hier het gehele programma

U bent welkom voor het dagprogramma, maar u kunt ook alleen aan de middag deelnemen. U kunt uw deelnemersbijdrage overmaken op rekeningnummer NL37 INGB 0000 599008 t.n.v. Dr. P.A. Tiele-Stichting. U krijgt een bevestiging als uw bijdrage is ontvangen.

In verband met de catering, wordt u verzocht om u voor 8 april aan te melden via http://www.kb.nl/bijzondereboekvormen

 

Foto: http://www.moonbrouwer.nl