Miræus-lezing 27 april

Christine Bénévent over L’institution du prince van Guillaume Budé: het mysterie van de verdwenen eerste edities

Op 27 april 2016 spreekt Christine Bénévent in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience over de verdwenen eerste edities van een verhandeling van Guillame Budé.

In 1519 schenkt Guillaume Budé een prachtig handschrift aan koning Frans I dat een verhandeling bevat geïnspireerd op anekdotes van Plutarchus. De tekst wordt echter pas uitgegeven in 1547, zeven jaar na de dood van de auteur en enkele maanden na het overlijden van de koninklijke ontvanger ervan, en wel in drie verschillende steden, door drie verschillende drukkers, onder drie verschillende titels en in drie verschillende versies.

Wat is er precies gebeurd tussen 1519 en 1547? Waarom werd deze schijnbaar onschuldige tekst pas zo laat uitgegeven? Hoe kunnen de mysterieuze omstandigheden worden verklaard die de tekst gedurende dertig jaar verborgen hebben gehouden vooraleer hij opnieuw opdook, in druk dit keer, eerst in Lyon, dan in Larrivour (nabij Troyes), en daarna in Parijs? In deze lezing wordt een onderzoek gepresenteerd in de coulissen van de drukwerkplaatsen van de Renaissance, meer bepaald deze in Lyon en Larrivour. Dit leidt tot de ontdekking van verbluffende manipulaties waarin wellicht een beroemdheid uit de wereld van het renaissanceboek een aandeel heeft gehad.

Biografie
Christine Bénévent studeerde af aan de l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, en is geaggregeerde en doctor in de Letteren. Van 2006 tot 2015 was ze als lector verbonden aan het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Université François-Rabelais de Tours). Sinds 2013 is ze als membre junior verbonden aan het Institut universitaire de France voor een project over de receptie van Erasmus in Frankrijk, een onderwerp dat in het verlengde ligt van haar doctoraat over de briefwisseling van Erasmus. In september 2015 werd ze benoemd tot Professeur d’histoire du livre moderne aan de École nationale des chartes. Momenteel bereidt ze een kritische editie voor van Guillaume Budé’s Institution du prince.

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen.

Datum: 27 april 2016, 19 uur
Plaats: Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven. De lezing wordt in het Frans gehouden.