Meld u nu aan voor het congres ‘Aanstormend en gevestigd’

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging en de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis organiseren op vrijdag 9 april 2010 in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht een congres onder de titel ‘Aanstormend en Gevestigd, Boekonderzoek in de Lage Landen’.

Update 6 april 2010: het congres is geheel volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden.

Congres-Aanstormend-en-gevestigdDe NBV en de VWB brengen in één dag zo veel mogelijk van het rijk geschakeerde landschap van het boekonderzoek in de Lage Landen in beeld. Het congres ‘Aanstormend en Gevestigd’ biedt een platform aan gevestigde en jonge onderzoekers in Nederland en Vlaanderen, die hun onderzoeksthema’s, onderzoeksmethoden en nieuwe inzichten zullen toelichten.

De boekwetenschap is bij uitstek een terrein van interdisciplinair onderzoek, gebaseerd op de methoden van de bibliografie, de sociale en economische geschiedenis, literatuurgeschiedenis en cultuurwetenschap. Object van onderzoek kan zijn de leespraktijk, de uitgeverijgeschiedenis, de technische productie, de handel, de auteur, het tijdschrift, de illustratie, de beschrijving, kortom, alle aspecten van de materiële cultuur van tekst, zijn vervaardiging, verspreiding en gebruik, van handschrift tot elektronische vorm.

De vele methodologische overeenkomsten met andere wetenschapsgebieden en de grote verscheidenheid aan onderzoeksobjecten geven de boekwetenschap in de Lage Landen een caleidoscopisch aanzien. Er wordt onderzoek gedaan bij verschillende vakgroepen aan diverse universiteiten, maar ook bij enkele culturele instellingen en in afzonderlijke projecten, ieder met zijn eigen accenten of invalshoeken.

De NBV en de VWB brengen in één dag zo veel mogelijk van dit rijk geschakeerde landschap in beeld. Het congres Aanstormend en Gevestigd biedt een platform aan gevestigde en jonge onderzoekers in Nederland en Vlaanderen, die hun onderzoeksthema’s, onderzoeksmethoden en nieuwe inzichten zullen toelichten.

De openingstoespraak zal worden gehouden door prof. dr. Frans Janssen*, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam over het boekonderzoek in Nederland in internationaal perspectief. Daarna krijgen 8 onderzoeksgroepen en 8 projecten de gelegenheid zich te presenteren. Het congres zal worden afgesloten door prof. dr. Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen / KU Leuven), die in discussie gaat met de hoogleraren van de onderzoeksgroepen.

Actuele onderzoeksthema’s
Het congres biedt een uitgelezen kans om te zien wat er zich vandaag de dag in het boekhistorisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen afspeelt en hoe het vakgebied zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Tijdens het congres komen onder meer de volgende vragen aan de orde: wat zijn de actuele onderzoeksthema’s, waarin excelleert een onderzoeksgroep, wat zijn nieuwe onderzoeksmethoden? Wat zijn opvallende nieuwe boekhistorische inzichten? Welke samenwerkingsverbanden blijken strategisch voor boekhistorisch onderzoek? Wie zijn de nieuwe onderzoekers die straks de fakkel van de gevestigde orde zullen overnemen? Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren?

In ca. 50 minuten krijgen de geselecteerde onderzoekscentra de gelegenheid zich te presenteren. Iedere sessie bestaat uit een programmatische inleiding door de onderzoeksleider of een gevestigd onderzoeker en een presentatie door één of twee onderzoekers uit de groep die de laatste ontwikkelingen in hun onderzoek laten zien. Daarnaast brengen medewerkers aan universiteiten en andere instellingen diverse projecten met een belangrijke boekhistorische component voor het voetlicht.

Aanmelden
Voor degenen die zich al aangemeld hebben, maar nog niet betaald hebben: de kosten voor deelname aan het congres bedragen € 30 voor leden van de NBV en de VWB.
Niet-leden betalen € 45.  Voor studenten (onder vermelding van het collegekaartnummer) bedragen de deelnamekosten € 20. Het bedrag is inclusief de kosten voor de lunch.

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer 55 37 064 van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Amsterdam, onder vermelding van: Congres 2010. Vanuit het buitenland: IBAN: NL92INGB0005537064; BIC: INGBNL2A.

Congrescommissie
(namens de besturen van de NBV & VWB)
Marieke van Delft
Mart van Duijn
Marco de Niet
Stijn van Rossem
Clemens de Wolf

‘Aanstormend en gevestigd’ wordt gesponsord door:

Bubb Kuyper Veilingen
DISCOM / A.O. Kouwenhoven
Koninklijke Bibliotheek
MJM Frijns Graphic design
Stichting Digitaal Erfgoed Nederland
Uitgeverij Vantilt
Walburg Pers