NBV-najaarsexcursie naar ‘Boekenwijsheid’

De NBV nodigt haar leden uit deel te nemen aan de najaarsexcursie naar de tentoonstelling ‘Boekenwijsheid, Drie eeuwen kennis en cultuur in bijzondere boeken’ op zaterdag 31 oktober 2009.

Voor boekhistorisch Nederland stond het jaar 2009 in het teken van de voltooiing van het Short-Title Catalogue Netherlands-project van de Koninklijke Bibliotheek. De STCN geeft een overzicht van alle boeken die in de periode 1540-1800 in Nederland zijn gedrukt, of daarbuiten in de Nederlandse taal zijn verschenen. In het NBV-jaarboek 2009 werd aan dit project al aandacht gegeven vanuit verschillende invalshoeken. Vanzelfsprekend wordt de afronding van een dergelijk grootschalig projekt met allerlei feestelijke activiteiten luister bijgezet. Een van de hoogtepunten is de bovengenoemde tentoonstelling in het Museum Meermanno/ Huis van het Boek in Den Haag.

Inspirerend overzicht
Boekenwijsheid, tentoonstelling Museum Meermanno.Uitgangspunt voor de tentoonstelling zijn de boeken die beschreven worden in de gelijknamige publicatie Boekenwijsheid die bij de afronding van de STCN verscheen. In deze uitgave belichten 30 gerenommeerde wetenschappers – onder wie Vincent Icke, Arnold Heertje en Jaap Bruyn – een vroege druk die zij als de mooiste of belangrijkste in hun vakgebied beschouwen. Op de tentoonstelling zijn al de in Boekenwijsheid gekozen boeken te zien, samen met drie à vier andere uit hetzelfde vakgebied die ermee contrasteren of een aanvulling geven. Daarmee geeft de tentoonstelling een inspirerend overzicht over de Nederlandse boekproductie van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Getoond worden niet alleen de topstukken met prachtige illustraties voor de rijke burgers, maar ook meer alledaagse gebruiksboeken, bijvoorbeeld almanakken en devote werken, en natuurlijk veel tussen pracht en nut in, zoals romans en erotisch proza. Zeer divers drukwerk dus dat niet alleen licht werpt op de Nederlandse boekenproductie maar ook op de zich emanciperende en groter wordende lezersgroepen. Jan Bos, voormalig projectleider van de STCN en één van de redacteuren van Boekenwijsheid is bereid gevonden speciaal voor de NBV een rondleiding op de tentoonstelling te verzorgen.

Programma
13.30-14.00 uur ontvangst met koffie en thee
14.00-16.00 uur rondleiding door Jan Bos
16.00-17.00 uur borrel in souterrain van Meermanno

Bereikbaarheid
Museum Meermanno/Huis van het Boek ligt tegenover het Malieveld op 800 meter van Den Haag Centraal en is te bereiken vanaf Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor met tram 9 richting Scheveningen. Uitstappen: halte Malieveld.
Adres: Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag. Tel. 070-3462700.

Aanmelden
Deelname aan de excursie is gratis voor NBV-leden en hun introducés. U wordt verzocht u vóór 24 oktober aan te melden. Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart, dan zou het prettig zijn als u deze meeneemt naar deze excursie.

We hopen u te mogen begroeten op 31 oktober a.s. voor de tentoonstelling Drie eeuwen kennis en cultuur in bijzondere boeken. Tentoonstelling ‘Boekenwijsheid’ in Museum Meermanno.