Jaarvergadering en Symposium 2016

Op zaterdag 11 juni houdt de NBV haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Academiegebouw in Leiden. Deze wordt gevolgd door het symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’, ter ere van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Het programma van de gehele dag vindt u hieronder. Vanzelfsprekend zijn alle NBV-leden de hele dag van harte welkom. Op het symposium verwelkomen wij ook graag introducés. U kunt zich aanmelden via info@boekgeschiedenis.nl, via welk adres we ook bereikbaar zijn voor vragen.

Programma
09:45 inloop met koffie en thee

10:00 jaarlijkse algemene ledenvergadering van de NBV

10:45 ontvangst symposiumdeelnemers; uitloop/pauze ledenvergadering

11:00 symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’ – ochtendprogramma:

 • Opening symposium door Wijnand Mijnhardt, voorzitter MNL
 • Lezing Marja Smolenaars, ‘De Nederlandse boekproductie rond 1766’
 • Lezing Anton van der Lem, ‘Het vroegste bezit van de bibliotheek van de MNL’
 • Bezoek aan de tentoonstelling ‘Het vroegste bezit van de bibliotheek van de Maatschappij’, in de Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27)
 • Lunch (verzorgd)

13:45 symposium ‘Het boek in Nederland in 1766’ – middagprogramma:

 • Lezing Lieke van Deinsen, ‘De eerste jaren van het Leidse dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (ook opgericht in 1766)’
 • Lezing Erik Geleijns, ‘Het boekhoudboek 1766 van de Haagse uitgever/boekverkoper Pieter van Cleef’
 • Column Jan Bos, ‘Een niet verschenen boek uit 1766’, gevolgd door theepauze
 • Lezing Frans Grijzenhout, ‘De illuminaties voor Stadhouder Willem V in boek en prent’
 • Lezing Joris Oddens, ‘Pamflettenstrijd: het spookjaar 1766’
 • Wrap-up, Nelleke Moser

16:15 tot slot:

 • Presentatie nieuwe NBV-website
 • Presentatie 23e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
 • Aansluitend borrel

Meer informatie, jaarstukken en aanmelding
U kunt de stukken voor de algemene ledenvergadering downloaden. Na aanmelding voor de vergadering via info@boekgeschiedenis.nl krijgt u ze ook per mail toegezonden.

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden voor NBV-leden; wel verzoeken wij u, in verband met organisatie en catering, zich vooraf aan te melden via info@boekgeschiedenis.nl. Introducés zijn eveneens na aanmelding welkom; deze betalen een entreeprijs van € 10 (die wij in mindering brengen op de contributie als men zich aanmeldt als NBV-lid).

Vanzelfsprekend kunt u ook alléén aan de ledenvergadering, of alléén aan het symposium deelnemen. Wilt u dat aangeven in uw aanmelding?