Jaarboek 2016

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 23 (2016), 302 p. Thema: Nieuws en actualiteit

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

 1. Sylvia van Zanen | ‘Met veel verlangen kijk ik uit naar het verschijnen van dat boek’. De bibliotheek van de plantkundige Carolus Clusius
 2. Alex Alsemgeest | Dutch connections in Swedish collections
 3. Erik Geleijns | ‘Vijf staande perssen en een niet opgeset’. Over de boeken van een achttiende-eeuwse Haagse loondrukkervoorplat jaarboek 2016
 4. Marja Smolenaars | Wat hebben Haarlemse lantaarnvullers, een doopsgezinde predikant en een doolhof met elkaar te maken? Jan Nieuwenhuyzen, boekverkoper op het Verwulft 1743-1758
 5. Frans A. Janssen | De Amsterdamse druk van Rousseau’s Emile (1762)
 6. Bertus Bakker | Rembrandt en Picasso op het Tomadorekje. De doorbraak van het populaire kunstboek 1935-1970
 7. Elisa Nelissen | The persistence of paper. Zines in the digital age
 8. Sandra van Voorst | Gedeelde literatuur. Lezen in leesgroepen anno 2015
 9. Dick E.H. de Boer | ‘Brenghdy my eenighe nieumare?’ Nieuwsgaring en nieuwsverspreiding in de middeleeuwen
 10. Trude Dijkstra | It is said that… The Chinese Rites Controversy in Dutch newspapers and periodicals in the seventeenth century
 11. Tycho Krom & Djoeke van Netten | Geheymenissen en secreten. Denkbeelden over geheimhouding in Nederlandse pamfletten uit 1672
 12. Steven Van Impe | Met intelligentie en kracht, maar ook met vallen en opstaan. Zuid-Nederlandse drukkers aan de basis van het zeventiende-eeuwse krantenbedrijf in Wenen
 13. Lisa Kuitert | ‘Van de inlandsche pers heb ik de allernaarste indruk’. Walbeehms persoverzichten in het Koloniaal tijdschrift tussen 1912-1917
 14. Paul van Capelleveen | Bediende, zetter-drukker, deserteur en toffe jongen. De Nederlandse scheepsdrukker, 1900-1940
 15. Saskia van Bergen | llluminated books of hours and the heritage of L.M.J. Delaissé. The archaeology of the book in recent publications