Jaarboek 2005

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 12 (2005), 224 p. Thema: Vrouw en boek.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

 1. Voorplaat-NBV-jaarboek-2005Boudien de Vries | Vrouw en boek. Een speurtocht naar de ‘onzichtbare’ vrouw in de boekenwereld
 2. Hannie van Goinga | Schaduwbeelden: vrouwen in het boekenvak in de vroegmoderne tijd: een nieuw terrein van onderzoek
 3. Paul Hoftijzer | Boekenbezit van vrouwen in Leiden gedurende de Gouden Eeuw
 4. Mirjam de Baar | Strategieën van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteur. Antointette Bourignon en de uitgave van haar geschriften
 5. Rudolf Rasch | De dochters van Estienne Roger
 6. Myriam Everard | Catharina Dóll-Egges te paard. Uitgeefsters in patriottentijd en Bataafse Republiek
 7. Marjan Groot | Vrouwen en de vormgeving van het boek 1895-1940
 8. Marjolein Nieboer | Damesbibliothecaressen met ‘zin en liefde voor orde’. Beeldvorming omtrent een nieuw vrouwenberoep in Nederland, 1900-1940
 9. Lisa Kuitert | Mea Verwey en Uitgeverij C.A. Mees (1919-1968). Een bolwerk van beschaving
 10. Inge de Wilde | De dames van De Spieghel. Over de uitgeefsters Tine van Klooster en Koos Schregrardus
 11. Janneke van der Veer | Tine van Buul: lezer, boekverkoper, uitgever, bloemlezer
 12. Lizet Duyvendak | Gelijkgestemde zielen. Waarom vrouwen in groepsverband lezen
 13. Kasper van Ommen | Goed bekeken?
 14. Berry Dongelmans | Een stoet boekhistorici