Jaarboek 2006

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 13 (2006), 240 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave

Voorplaat-NBV-jaarboek-2006

 1. Theo Clemens | Met dank aan de censor, De informatieve waarde van precensuursporen in katholiek drukwerk uit de Nederlanden.
 2. W.C.M. Wüstefeld | Boeken, brieven, charters en manuscripten, De verzameling van Sypesteyn.
 3. IJnte Botke & Gerda C. Huisman | Boeken maken de man, Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest, schilder, schrijver en toneelspeler.
 4. Gerrit Verhoeven | Een addelijke leer op Grand Tour, Microgeschiedenis aan de hand van het resiverslag van Corneille van den branden, heer van Reet (ca. 1713-1715).
 5. Lesley Monfils | Bilderdijks debuut in losse bladen: Mijn verlustiging (1779), Een bibliografische zeldzaamheid.
 6. Louis Saalmink | Door bevordering van deszelfs verspreiding, De populariteit van Van Alphen, Goeverneur en Heije.
 7. Louis Ph. Sloos | Een koning met liefde voor het boek, De bibliotheek van Lodewijk Napoleon.
 8. Harry van der Laan | De uitgeverij in de negentiende eeuw, Over de leveranties van Nederlandse boekverkopers aan boekhandel Van Benthem & Jutting in 1809, 1850 en 1890.
 9. Ton Bolland | Van wederverkoper tot uitgever, Henricus Hövekers fonds van 1833 tot 1843.
 10. Jos A.A.M. Biemans | De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften, Over codicochirurgie en de reconstructie van de vorm.
 11. Sjoerd van Faassen | P.N. van Eyck en de vormgeving van zijn bundel Opgang (1918).
 12. W.P. Gerritsen | David McKitterick en de trage revolutie.
 13. Ad Leerintveld | Steden, boeken en stedelijke boekgeschiedenis.