Jaarboek 2001

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 8 (2001), 216 p. Thema: Het kompt altemael aen op het distribuweeren.

Dit jaarboek is niet meer leverbaar.

Inhoudsopgave

 1. 2783_jaarboek2001Hannie van Goinga | ‘Het kompt altemael aen op het distribuweeren’
 2. Adriaan van der Weel | The communications circuit revisited
 3. Chris Coppens | Fondscatalogi als marketingstrategie. Een onderzoek naar lijsten van drukkers en boekhandelaren tot 1600
 4. Koen Goudriaan | Boekdistributie langs kerkelijke kanalen in de late Middeleeuwen
 5. Kees Gnirrep | De intekenaren op de Reizen door Klein Asia van Cornelis de Bruijn (1698)
 6. Jeroen Salman | ‘Vreemde loopers en kramers’. De ambulante boekhandel in de achttiende eeuw
 7. Rudolf Rasch | Aux adresses ordinaires. Waar muziek te koop was in de Nederlandse Republiek
 8. J. Spoelder | ‘De praemia gelevert ten dienste der Latynsche schoolen’. Over het Leidse uitgevers- en boekhandelaarshuis Luchtmans als distributeur van prijsboeken in de achttiende eeuw
 9. José de Kruif | Het nut van de kennis der prijzen van oude boeken. De boekenprijs in de negentiende eeuw
 10. Harry van der Laan | Nederlandse schoolboeken in de vroege negentiende eeuw. De productie en verspreiding van schoolboeken tijdens de onderwijshervormingen
 11. J. Vree | Den Ouden en Van Benthem. Een casus betreffende de verspreiding van gereformeerde lectuur in Zeeland (1823-1836)
 12. Pierre Delsaerdt | De leesrevolutie en de empirie van de Republiek in de achttiende eeuw. Twee contrasterende benaderingen
 13. Bart Op de Beeck | Rond de wieg