Jaarboek 2002

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 9 (2002), 192 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave
5000_nbv-jaarboek 2002

 1. Piet Verkruijsse | Moeilijk en dogmatisch, maar wel buitengewoon rijk. Verleden, heden en toekomst van de analytische bibliografie
 2. Ad Leerintveld | Constantijn Huygens en de kopij voor zijn Otiorum libri sex
 3. Nelleke Moser | Overdroomde dromen. Haring van Harinxma (1604-1669) als vertaler van Quevedo’s Sueños
 4. Marja Smolenaars | Detectivewerk: in Nederland gedrukte boeken met een Engels impressum
 5. Elisabeth Meyer | ‘By den drukker dezes is ook gedrukt en te bekomen’. Een verkennend onderzoek naar stocklijsten in Nederlandse uitgaven in de zeventiende en achttiende eeuw
 6. Rietje van Vliet | Nederlandse boekverkopers op de Buchmesse te Leipzig in de achttiende eeuw
 7. L.G. Saalmink | Hieronymus van Alphen en het raadsel van de Wo(e)rtman-drukken
 8. Steven Claeyssens | ‘Een fatsoenlijk colporteur verkoopt niet’. Salomon van Raalte brengt Derkinderens Gijsbrecht van Aemstel aan de man
 9. Jan Pauwels | ‘Groote boeken voor weinig geld’. De publicatiegeschiedenis van Guido Gezelle’s dichtwerken, 1903-1905
 10. Jacques Dane | ‘De machtigste uitgeefster’. Bedrijfsvoering bij Uitgeverij Callenbach, 1880-1936
 11. Maureen Bell | Books and beliefs across the North Sea
 12. Nel van Dijk | Kritische ontwikkelingen. Onderzoek naar de literaire dag-, nieuws- en weekbladkritiek in de eerste helft van de negentiende eeuw