Jaarboek 2000

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, jaargang 7 (2000), 252 p.

Wilt u een exemplaar nabestellen? Gebruik hiervoor s.v.p. het bestelformulier.

Inhoudsopgave
7775_jaarboek2000

 1. Paul van Capelleveen | Charles Ricketts en de nieuwe Nederlandse boekkunst 1890-1895
 2. Berry Dongelmans | Ware liefde in drie delen. Het verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw
 3. Jos van Heel | Jong geleerd, oud gedaan. Pieter van Damme, Jacob Visser en hun vriendschap met Willem van Westreenen
 4. Susanne Janssen | Onderzoek naar twintigste-eeuwse literaire uitgeverijen. Een stand van zaken
 5. Inger Leemans | De sexshop van Europa. De Nederlandse productie en verspreiding van pornografische romans in de zeventiende eeuw
 6. E.A. Overgaauw | Zekerheden, twijfels en vermoedens. Over het Veghe-handschrift van 1436 in de Universitäts- und Landesbibliothek Münster
 7. L.G. Saalmink | Met inachtneming van de tegenwoordige kleederdragt. De drukgeschiedenis van Hieronymus van Alphens Kleine gedichten voor kinderen met het jaartal 1821
 8. Kees Thomassen & Klaas van der Hoek | Drie broertjes op reis. De alba amicorum van Homme, Juw en Pieter van Harinxma
 9. Johan de Zoete | Het Museum Enschedé in Haarlem
 10. P.J. Verkruijsse | Wat hebben we in Spanje te zoeken?
 11. Frans A. Janssen | Stevig voedsel. Valkema Blouws Nederlandse bibliografie 1541-1600
 12. Marieke van Delft | Publicaties op het terrein van de boekwetenschap 1999