Impressie najaarsexcursie Edam

De najaarsexcursie 2011 bracht de NBV-leden naar de Librije in Edam. Een kort verslag in tekst en beeld.

Op 8 oktober 2011 waren de leden van de NBV uitgenodigd deel te nemen aan de najaarsexcursie. Men bezocht de Librije van Edam. In 1934 zijn de boeken van die bibliotheek in langdurig bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ter gelegenheid van de verlening van dit bruikleen was een tentoonstelling ingericht in het Edams Museum. Deze tentoonstelling over Machtige boeken liet aan de hand van boeken uit de Librije en kerkelijke objecten zien hoe de overgang naar het protestantse geloof in Edam plaatsvond.

Foto’s van de excursie

De tentoonstelling werd ingeleid door NBV bestuurslid Marieke van Delft (conservator KB Den Haag en medesamensteller van de tentoonstelling). Na het bezoek aan het museum werd onder leiding van Peter Sluisman (vice-voorzitter Edams Museum) via een korte wandeling door Edam naar de Grote Kerk getogen om de oorspronkelijke ruimte van de Librije te bezichtigen. Met dank aan NBV-lid en boekbindster Nina Judin. (Klik op de foto voor de fotoreeks.)