Expert meeting: ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’

Verslag van de expert meeting ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ gehouden op 10 februari 2010 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Door Marta Bigus

Expert meeting NBV op 10-2-2012. Op uitnodiging van de Tiele-Stichting en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging kwamen vakgenoten uit Nederland en Vlaanderen op 10 februari 2012 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bijeen om te discussiëren over ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ onder voorzitterschap van Lisa Kuitert (Amsterdam). De bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van een pamflet en aansluitend debat in De Boekenwereld waarin het huidige niveau van de Nederlandse boekwetenschap ter discussie was gesteld.¹
Vier lezingen, van Kevin Absillis (Antwerpen), Boudien de Vries (Amsterdam), Jeroen Salman (Utrecht) en August den Hollander (Amsterdam) boden voldoende stof om de discussie tijdens deze middag voort te zetten.

Expert meeting NBV op 10-2-2012.Absilis stelde in zijn bijdrage (voorgelezen door Maartje de Wilde) dat het hoge aanzien van het gedrukte boek in onze cultuur een relevant overkoepelend onderzoeksterrein binnen de boekwetenschap zou kunnen vormen. Hij ging eveneens in op de ‘allergie’ van boekhistorici voor theorie. De Vries bracht in dat, het veelvuldig aanhalen van theorieën geen garantie is voor vernieuwend onderzoek. In haar lezing stelde zij dat de resultaten van elke boekwetenschapper nuttig kunnen zijn, ook als daar geen theorie aan te pas komt. Zowel Salman als Den Hollander zagen nauwere samenwerking tussen zowel de vakgenoten onderling, als tussen boekwetenschap en andere disciplines, als een manier om de positie van de boekwetenschap te versterken en succesvolle onderzoeksvoorstellen te schrijven. Den Hollander pleitte daarom namens de Tiele-Stichting voor het lanceren van een boekhistorisch platform voor de Lage Landen.

Expert meeting NBV op 10-2-2012.De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie over mogelijke vormen van verdere samenwerking. Kuitert stelde voor om naar aanleiding van deze bijeenkomst twee werkgroepen te vormen: één die zich zal buigen over de voor de boekgeschiedenis relevante theorieën en één die op zoek zal gaan naar een overkoepelend onderzoeksthema voor de boekwetenschap.

 

 
¹) Kevin Absillis e.a. , ‘Thalassa! Thallassa? De laaglandse boekgeschiedenis en haar zee van mogelijkheden’, De Boekenwereld, 26 (2009/10) nr. 5, met reacties van P. Buijnsters en anderen in: Idem, 27 (2010/11), nr. 2.

 

Sfeerimpressie expert meeting

Hier een sfeerimpressie van de bijeenkomst in de vorm van vijf foto’s, gemaakt door Marieke van Delft. (Klik op de foto.)