Excursie naar tentoonstelling ‘De stad als klooster’

De NBV nodigt u uit voor een excursieop zaterdag 12 januari naar het Museum voor Religieuze Kunst in Uden.Hier is de tentoonstelling ‘De stad als klooster’ te zien, die de resultaten presenteert van het NWO-onderzoeksproject ‘Cities ofReaders’ over laatmiddeleeuwse leescultuur en devotie in stad en klooster.

Twee van de onderzoekers uit het project, prof. dr. Sabrina Corbellini en dr. Margriet Hoogvliet, leiden ons rond. Daarna zal conservator Wouter Prins speciaal voor ons enkele boeken en prenten uit de collectie van de zusters Birgittinessen tonen. Het museum is gevestigd in de birgittijnse abdij uit 1713, die nog altijd bewoond is.

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling ‘De Stad als Klooster’ komt voort uit het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Cities of Readers: Religious Literacies in the Long Fifteenth Century’, uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit project laat zien dat de geletterdheid onder middeleeuwse burgers veel groter was dan voorheen werd gedacht. Nog vóór de Reformatie lazen leken dezelfde stichtelijke geschriften als in het klooster en wisselden ze hun werkzaamheden af met gebed en devotie. De hele stad was een klooster, zoals Erasmus constateerde. Aan de hand van tientallen topstukken uit het MRK, musea en bibliotheken wordt de bezoeker meegenomen in deze wereld. Behalve vroege gedrukte boeken zijn er tal van andere objecten te zien die een functie hadden in de geloofsbeleving. Het boek ontbreekt vrijwel nooit op voorstellingen en in beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen. Sterker nog, het boek is prominenter aanwezig dan in andere tijdvakken. Objecten werden niet slechts als kunstobjecten uitgestald, maar werden ingezet als handvatten voor het beleven en het ervaren van het religieuze leven.

Over het klooster

Het Museum voor Religieuze Kunst is gevestigd in het complex van een van de oudste kloosterstichtingen van ons land, de birgittijnse Abdij Maria Refugie. In 1713 verhuisden de zusters Birgittinessen gedwongen naar Uden vanuit het klooster Mariënwater (bij Rosmalen). De abdij, in anciënniteit de eerste onder de huidige birgittijnse kloosters, wordt nog steeds bewoond door volgelingen van de H. Birgitta van Zweden. Zij vormt met haar gebouwen en interieur een uiterst gaaf voorbeeld van kloosterbouw uit het begin van de achttiende eeuw. Bezienswaardig is ook de kruidentuin in middeleeuwse stijl.

Programma

13.30-15.00 rondleiding door de tentoonstelling ‘De stad als klooster’
15.00-15.30 koffie/thee
15.30-16.30 boeken uit de kloostercollectie bekijken, aansluitend nog even zelf rondkijken

Het museum sluit om 17.00 uur.

Wie wil, kan vooraf op eigen gelegenheid lunchen in Uden. Op loopafstand van het museum zijn diverse cafés en restaurants, zoals de Conversatie of de Eetkaamer.

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, dus wees er snel bij. Meld u aan via info@boekgeschiedenis.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel moet u zelf een ticket voor het museum kopen (€ 6,50, gratis voor o.a. houders van Museumjaarkaart en pas van Vereniging Rembrandt). Naast het museum is ruime, gratis parkeergelegenheid.