Uitnodiging middag collectie Theodorus Groenhout

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) nodigt u van harte uit voor de bijzondere middag Collectie Theodorus Groenhout Een 17de eeuwse priesterbibliotheek uit Noordwijk in de UB Leiden. We verwelkomen u graag op donderdag 17 januari 2019 om 13.00 uur in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Programma
13.00 – 13.15 Inloop

13.15 – 13.30 Mart van Duijn, conservator westerse handschriften en archieven Universitaire Bibliotheken Leiden, Welkomstwoord en introductie

13.30 – 14.00 Anton van der Lem, conservator oude drukken Universitaire Bibliotheken Leiden, Priesterbibliotheken uit de zeventiende eeuw in de UB Leiden

14.00 – 14.30 Cornalijn Meinders, De wortels van de Theodorus Groenhout-collectie

14.30 – 15.00 Pauze met thee en koffie

15.00 – 15.30 Erik-Jan Dros, De collectie-Groenhout: het ordeningsprincipe

15.30 – 16.00 Adele Pusiol, To judge a book by its binding: Analysis of one of the different kinds of binding present in the Groenhout Collection

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid boeken uit de Groenhout-collectie te bezichtigen die in de presentaties genoemd worden.

Aanmelden
Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag onder vermelding van ‘collectie Groenhout’ en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.