Colleges History of the book in Antwerpen nu online

Op zaterdag 6, 13 en 20 maart herhaalt dr. Goran Proot zijn colleges Boekwetenschap. De colleges worden gegeven in het Engels vanuit het leslokaal in Museum Plantin-Moretus. Ze zijn tegelijkertijd te volgen via Zoom door internationale studenten. Deelnemers zullen een aantal oude drukken uit de collectie van het museum van nabij kunnen bekijken. De docent brengt ook voorbeelden mee uit zijn eigen collectie


Omdat het gedrukte boek niet te begrijpen is zonder kennis van het boek daarvóór, belicht Goran Proot in het eerste gedeelte de productie van het handschrift en de boekhandel van de oudheid tot de middeleeuwen. In het tweede gedeelte wordt eerst het begin van de boekdrukkunst geschetst en de consequenties die dit meebracht voor de boekhandel, om daarna door te gaan met de geschiedenis van de zestiende tot de achttiende eeuw.

Er wordt aandacht besteed aan het drukkersatelier, de productie van het boek, de illustratie, de organisatie van de boekhandel, de cliënteel, de lectuur en de bibliotheken, maar ook aan het boekobject als bron van informatie. Tot slot wordt de overgang geschetst naar de industrialisering van de boekproductie, verweven met boekhandel en koperspubliek.

Meer informatie vindt u op de website van het Plantin Instituut voor Typografie.