Website Nederlands militair erfgoed

Onlangs is de nieuwe portalsite Nederlands militaire erfgoed gelanceerd.

Op de site nederlandsmilitairerfgoed.nl worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel om verspreid bewaarde objectsoorten en objecten met betrekking tot een onderwerp bij elkaar te brengen, en anderzijds worden bronnen toegankelijk gemaakt, die al dan niet alleen bij meerdere instellingen compleet aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaar van groot belang wordt geacht.

Officiersboekjes
Website Nederlands Militair ErfgoedDe site biedt momenteel de mogelijkheid om op uiteenlopende manier te zoeken in de zogeheten officiersboekjes uit de periode 1726-1810. Ook kunnen scans worden getoond van de pagina’s waar de gevonden informatie op staat. Deze reeks boekjes is uitsluitend compleet aanwezig bij het Legermuseum en bevat een kleine 234.000 namen. Met behulp van crowdsourcing wordt gewerkt aan de verwerking van de latere officiersboekjes.

Portretten en cartes de visite
Op de site zijn ruim 3.800 portretten te vinden van Nederlandse militairen. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit militaire gedenkboeken uit de periode 1850-1940, aangevuld met een collectie cartes de visite. Beide bronnen bevatten veel portretten die niet elders gevonden kunnen worden. Ook deze bestanden zullen de komende jaren verder worden aangevuld.

Indisch Militair Tijdschrift
Het militair-historisch interessante Indisch Militair Tijdschrift, de Indische tegenhanger van de Militaire Spectator (reeds toegankelijk via kvbk.nl), kan integraal (1872-1942) worden doorzocht, net zoals de namenrijke Cadettenalmanak van de KMA over de periode 1830-1940. Laatstgenoemde werken bevatten overigens ook veel voorbeelden van ‘militaire poëzie’.

Oude drukken
Last but not least bevat de site een database van alle oude drukken van Defensie, ca. 10.000 in getal vanaf 1500. Een aantal prachtwerken kan in de rubriek ‘Pronkstukken’ integraal bekeken worden. Maar ook van een groot deel van de andere werken zijn illustraties gedigitaliseerd.

De site biedt tevens de mogelijkheid om beeldmateriaal op eenvoudige manier te bestellen.

Nederlands militair erfgoed is te vinden op www.nederlandsmilitairerfgoed.nl.

—–

Geplaatst door Marieke van Delft  (KB) voor:
Logo Bibliopolis