Jubileumcongres: ‘Boekgeschiedenis: spiegel van de toekomst?’

De NBV nodigt haar leden uit voor haar Jubileumcongres op 1 november in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging viert dit jaar haar twintigjarig jubileum! Dat feit zetten wij luister bij met een congres waarin wij de actuele mediarevolutie aangrijpen om achterom te kijken en voorbije revoluties in tekstoverdracht opnieuw te onderzoeken: kan bestudering van de geschiedenis van het boek ons iets leren over onze huidige mediarevolutie? We vroegen het aan acht onderzoekers gespecialiseerd in verschillende historische perioden en geïnteresseerd in uiteenlopende aspecten van tekstoverdracht. Zij zullen zich daarbij specifiek richten op de receptie of consumptie van teksten.

Programma
9:30-10:00      Inloop
10:00-10:10     Welkom door Jan Bos, voorzitter NBV
10:10-10:45     Adriaan van der Weel, Over de boekheid van boeken en schermen
10:45-11:25     Lisa Kuitert, Leesrevoluties?
11:25-12:00     Erik Kwakkel, Een oude bekende: de dertiende-eeuwse codex als voorloper van ons moderne boek
12:00-12:10     Column door Hans Mulder
12:10-13:10      Lunch
13:10-13:45      Inger Leemans, Vechten om lezers. Innovatieve strategieën in een stagnerende boekenmarkt
13:45-14:20     Nelleke Moser, Handgeschreven bundels in de vroegmoderne tijd: self-publishing avant la lettre?
14:20-14:55     Kevin Absillis, The Dawn of the Age of Reason. Over de betekenis van het boek
14:55-15:05     Column door Paul van Capelleveen
15:05-15:30     Koffie/thee
15:30-16:05     Frank Huysmans, Heeft het volk nog verheffing nodig? Openbare bibliotheken in de 21e eeuw
16:05-16:40     Kiene Brillenburg Wurth, Beeldschrift en de digitale toekomst
16:40-17:30     Slotdiscussie onder leiding van Marieke van Delft

Aanmelden en betalen
Kosten: € 5,- voor NBV-leden (€ 10,- voor niet-leden).

Graag ontvangen wij uw aanmelding (vóór 24 oktober 2013) via info@boekgeschiedenis.nl. U kunt zich ook telefonisch of per post aanmelden bij het secretariaat van de NBV.

Meld u zich aan? Maak dan tegelijkertijd het verschuldigde bedrag over op rekening 5537064 t.a.v. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Amsterdam. IBAN: NL92 INGB0005537064; BIC: INGBNL2A. Vermeld s.v.p. ‘Jubileumcongres’, zodat wij uw betaling goed kunnen administreren.

Congrescommissie
Hans Mulder
Roeland Harms
Steven Claeyssens