Verslag jaarvergadering NBV 2012

Een kort verslag van de negentiende algemene ledenvergadering van de NBV, door Gwendolyn Verbraak.

NBV-jaarvergadering 2012. Op zaterdag 16 juni 2012 vond de negentiende algemene ledenvergadering plaats in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Met een opkomst van ca. zeventig leden was de “Kamer van De Ruyter” aan de westzijde van het gebouw goed gevuld. Het uitzicht op het IJ met de talloze voorbijvarende boten en de typisch Hollandse wolkenlucht sloot mooi aan bij het inhoudelijke gedeelte van het programma.

“Het brandend veen” door Roelof van Gelder
De eerste lezing, “Het brandend veen”, een vergeten atlas werd verzorgd door de historicus en journalist Roelof van Gelder. Hij zette uiteen hoe Arend Roggeveen, kaartenmaker te Middelburg, in de jaren ’60 van de 17e eeuw begon aan de eerste systematische zeeatlas van het Atlantisch gebied.  Behalve kaarten zijn er ook kustprofielen en zeilaanwijzingen in te vinden. In 1675 verscheen in samenwerking met uitgever Pieter Goos het eerste deel met toestemming van de Staten Generaal. Na Roggeveens dood in 1679 werd pas het tweede deel voltooid onder redactie van de uitgever Jacobus Robijn. In de kaarten van het tweede deel zijn figuratieve voorstellingen van contacten tussen Nederlanders en inwoners van de betreffende landen toegevoegd.

“Kagen, pinken en fregatten” door Remmelt Daalder
NBV-jaarvergadering 2012.Remmelt Daalder, senior conservator picturalia van Het Scheepvaartmuseum, gaf een inleiding op de ca. 7400 prenten die verzameld zijn door Het Scheepvaartmuseum sinds de oprichting in 1916. Naast afbeeldingen van schepen en scheepvaart behoren ook affiches en menukaarten tot deze collectie. Kaarten, technische tekeningen en platen in boeken zijn niet meegerekend. In vogelvlucht was te zien welke schatten er zoal bewaard worden: van een oude 16e-eeuwse prent van een schip door Theodorus Galle naar Breughel, met op de achtergrond de val van Icarus, tot de realistische weergave van Hollandse schepen in Jan Porcellis’ 17e-eeuwse prentenserie. Ook hedendaagse verbeeldingen van scheepvaart in spotprenten en reclame passeerden de revue.

Algemene ledenvergadering
NBV-jaarvergadering 2012.De officiële vergadering – voorafgegaan aan de lezingen – verliep voorspoedig. Vermeldenswaard is dat mw. Marieke van Delft en mw. Elisabeth Meyer bedankt werden voor hun werkzaamheden in het bestuur. Als opvolgers zijn welkom geheten mw. Marijke Huisman (secretaris) en dhr. Steven Claeyssens. Dhr. Goran Proot is afgetreden als hoofdredacteur van het jaarboek, omdat hij conservator is geworden van de Folger Shakespeare Library in Washington. Aandacht werd verder besteed aan de activiteiten rond het jubileum van de NBV in 2013: er zal een jubileumjaarboek verschijnen over de stand van het boekhistorisch onderzoek wereldwijd en er zijn plannen voor verschillende congressen. Tot slot werd het jaarboek 2012 gepresenteerd door dhr. Erik Geleijns en uitgereikt aan dhr. Remmelt Daalder.

Scheepvaartmuseum-Amsterdam-wikimediaHet museum
Na de bijeenkomst was er gelegenheid het gerenoveerde museum te bekijken. Via de binnenplaats, sinds de verbouwing overdekt met een glazen dak, is er toegang tot alle vleugels: zowel tot het laagdrempelige gedeelte voor kinderen en gezinnen als tot de meer gespecialiseerde afdelingen met bijvoorbeeld scheepsornamenten en navigatie-instrumenten. Vele NBV-leden waren natuurlijk te vinden in de bibliotheek die ca. 60.000 titels telt, waaronder reisliteratuur, gidsen en atlassen. De boeken van na 1850 staan in open opstelling, de oude drukken worden bewaard in een depot. De collecties zijn doorzoekbaar via www.maritiemdigitaal.nl.

De middag werd traditiegetrouw afgesloten met een borrel.

 

 

Foto’s vergadering: Monika Lechner

Foto Scheepvaartmuseum: I, Taks. CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons