Uitnodiging NBV-jaarvergadering 2010

Graag nodigen wij u uit voor de zeventiende jaarvergadering van de NBV. Deze wordt op zaterdag 12 juni 2010 in een van de oudste gebouwen van Breda gehouden, waar nu een van de jongste musea van Nederland is gevestigd: Het Graphic Design Museum.

Graphic Design Museum, BredaHet gebouw dateert uit de 13e eeuw en tot 2005 was hier De Beyerd gevestigd, een centrum voor beeldende kunst. Dit centrum is onlangs getransformeerd tot nationaal museum voor grafische vormgeving. De collectievorming is met name gericht op de periode na de Tweede Wereldoorlog. De collectie bevat affiches, boeken, tijdschriften, advertenties en nog veel meer. Momenteel loopt er de tentoonstelling INFODECODATA, gewijd aan datavisualisatie. We hopen hiermee een omgeving voor de jaarvergadering  te hebben gevonden die voor velen nog nieuw en interessant zal zijn.

Dit jaar verstuurt de NBV de uitnodiging en de jaarstukken voor het eerst zo veel mogelijk elektronisch. De agenda, de notulen van de jaarvergadering 2009, het jaarverslag 2009/10 en de financiële jaarstukken vindt u hier (pdf-document).

Indien u de jaarstukken alsnog per post wilt ontvangen, wilt u dat dan kenbaar maken aan de secretaris van de NBV? Deze zullen dan per ommegaande worden opgestuurd.

Ook dit jaar wordt de jaarvergadering aangekleed door een aantrekkelijk boekhistorisch programma, dat zoals altijd is afgestemd op de locatie. Voorafgaand hieraan vindt de ledenvergadering plaats, met onder andere de presentatie van het bijzondere nieuwe jaarboek.

Programma
12.30 – 13.00 u.: Ontvangst met koffie/thee
13.00 – 13.05 u.: Welkomstwoord
13:05 – 14.00 u.: Ledenvergadering (incl. presentatie van het Jaarboek 2010)
14.00 – 14.40 u: Johan de Zoete: Het makkelijke plaatje. Clip-art in de 19e eeuw.
14.40 – 15.00 u: pauze
15.00 – 15.25 u : Marie Christine van der Sman: Het archiveren van ‘goed verzorgde boeken’ door het NAGO.
15.30 -16.30 u: Bezoek aan het Graphic Design museum (eigen gelegenheid)
16.00 -17.00 u.: Afsluitende borrel (vrije inloop vanuit het museum)

Toelichting bij de sprekers:
Johan de Zoete: Het makkelijke plaatje. Clip-art in de 19e eeuw. In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde zich een levendige handel in ‘voorgebakken’ plaatjes, vignetten die voor allerlei doeleinden te gebruiken waren. Een drukker hoefde ze slechts te bestellen bij de lettergieter, die daartoe speciale vignettenproeven uitgaf. Zo kon hij zijn drukwerk op eenvoudige wijze ‘opleuken’, op een manier die vergelijkbaar is met de hedendaagse clip-art: websites waarvan men elk mogelijk plaatje kan downloaden en voor eigen gebruik toepassen.

Marie Christine van der Sman: Het archiveren van ‘goed verzorgde boeken’ door het NAGO. Aan de hand van werk van de ontwerpers van Total Design (TD) geeft Marie Christine van der Sman een kijkje in de keuken van het Graphic Design Museum en het NAGO, waar het TD-archief wordt ontsloten en bewaard.

Toelichting bij de ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering zullen drie bestuursleden aftreden: de voorzitter Bubb Kuyper, en de leden José Bouman en Clemens de Wolf. Het bestuur stelt de volgende twee nieuwe leden voor:

Edwin Bloemsaat (1970) studeerde Mediaevistiek  in Groningen. Hij was
lange tijd werkzaam bij een antiquariaat en boekveilinghuis in Groningen
en werkte van 2006 tot 2009 bij de Koninklijke Bibliotheek als beschrijver
voor de STCN op diverse locaties. Zijn hoofdinteressegebied is de
geschiedenis van de boekband.

Hans Mulder (Leeuwarden 1961) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij werkt sinds 1988 bij de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. In 1998 werd hij daar aangesteld als conservator oude en bijzondere drukken. Hij geeft tevens ieder jaar de cursus De geschiedenis van het gedrukte boek aan de faculteit geesteswetenschappen van de UU. In 2009 werkte hij mee aan de tentoonstelling Beeldschone boeken (Catharijneconvent). In hetzelfde jaar verscheen onder redactie van hem en zijn collega?s Marco van Egmond (conservator kaarten en atlassen) en Bart Jaski (conservator handschriften) Bijzonder Onderzoek. Het boek (ook uitgegeven als website) werd geschreven ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van de Utrechtse bibliotheek. Hans Mulder is momenteel ook voorzitter van Blue Shield Nederland en secretaris van The Association of National Committees of the Blue Shield (Blue Shield is het Rode Kruis voor cultureel erfgoed).

Aanmelden
Graag willen wij u uitnodigen om bij dit alles aanwezig te zijn. U kunt zich tot uiterlijk 5 juni aanmelden met het aanmeldformulier [niet meer geldig].

De NBV stelt het op prijs als u uw museumjaarkaart meeneemt als u daarover beschikt.

Bereikbaarheid
Het Graphic Design Museum bevindt zich op 5 minuten lopen van het Centraal Station Breda: Boschstraat 22, 4811 GH BREDA ( 076 529 9900).
Gedetailleerde routebeschrijvingen (auto en openbaar vervoer) vindt u ook op: www.graphicdesignmuseum.nl (Bezoekersinformatie)