STUDIEMIDDAG: VERWEESD GEDRUKT ERFGOED & MECENAAT

Op vrijdag 2 december organiseert het Allard Pierson in samenwerking met de Nederlandse Boekhistorische Vereniging een studiemiddag over het belang van gedrukt erfgoed. De aanleiding is een recente schenking van Willem Heijting aan het Allard Pierson van ruim 120 unieke Nederlandse oude drukken. Over deze schenking schreef Heijting in het Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2021 (verschenen voorjaar 2022) het artikel ‘Niet in de STCN. Verweesd gedrukt erfgoed, bibliofilie en mecenaat’. Aan de hand van enkele voorbeelden uit de schenking wijst hij op het belang van gedrukt erfgoed, niet alleen voor boekhistorici, maar voor de cultuur in het algemeen en geeft hij een pleidooi voor de oprichting van een nationaal fonds ter ondersteuning van de instellingen die het gedrukte erfgoed beheren.

Willem Heijting zal de middag openen met een uiteenzetting van zijn visie op de erfgoedtaak van bibliotheken en zijn ideeën over een nationaal fonds. Hierop volgt een reactie door Renée Steenbergen en een discussie geleid door Stijn van Rossem over het erfgoedbeleid t.a.v. gedrukte boeken. Hierbij zullen aanwezig zijn: Suzan Folkerts (Athenaeumbibliotheek Deventer), Kasper van Ommen (UB Leiden), Paul van Capelleveen (Koninklijke Bibliotheek) en Esther van Gelder (Koninklijke Bibliotheek). Er is een muzikale voordracht van het Hemony Ensemble, gevolgd door een borrel. De dagvoorzitter is Herre de Vries (Nederlandse Boekhistorische Vereniging).

Aanmelden voor deze middag kan via deze link: https://allardpierson.nl/events/verweesd-gedrukt-erfgoed-mecenaat/

Programma
13.30-13.40 Welkomstwoord door Stijn van Rossem
13.40-14.10 Keynote speech door Willem Heijting 14.10-14:25 Reactie op keynote door Renée Steenbergen 14:30-15:30 Discussie over het erfgoedbeleid t.a.v. gedrukte boeken
15.30-16:00 Muzikale voordracht van het Hemony-ensemble
16:00-17.00 Borrel