Oproep voor voorstellen MNL-fellowships 2022

MNL-fellowships bieden steun aan (beginnende) onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. De MNL hoopt met deze fellowships het onderzoek op haar werkterrein te stimuleren en continueren. Het werkterrein omvat de Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende enkele maanden onderzoek te doen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december 2022. Zie het bericht van de MNL voor alle informatie en voorwaarden.