Nieuwe NBV-website

Tijdens de jaarvergadering 2007 is de website boekgeschiedenis.nl gelanceerd.

Op 30 juni vond de NBV-jaarvergadering 2007 plaats. Bij die gelegenheid is de geheel vernieuwde website van de NBV gepresenteerd. Deze website is vormgegeven door Martien Frijns en ontwikkeld door Interpulse.
De website heeft niet alleen een nieuw en fris uiterlijk gekregen, maar ook een nieuw adres: boekgeschiedenis.nl. Deze website vervangt de oude website, die door de Koninklijke Bibliotheek werd gefaciliteerd.

 

Nieuwsvoorziening is een belangrijk onderdeel van de nieuwe website. Om de nieuwsvoorziening actueel te houden, heeft de NBV een samenwerkingsverband gesloten met de Dr. P.A. Tiele-stichting en met Bibliopolis.