NBV-jaarvergadering 2009

Op zaterdag 13 juni 2009 houdt de NBV haar zestiende jaarvergadering in Rotterdam, in de markante Centrale Bibliotheek van de Gemeentebibliotheek.

Ook dit jaar wordt de jaarvergadering aangekleed door een aantrekkelijk boekhistorisch programma. Centraal staan het Rotterdamsch Leeskabinet, dat 150 jaar geleden werd opgericht, en de bijzondere collecties van de Gemeentebibliotheek Rotterdam.

Gravure van het Rotterdamsch Leeskabinet.De collectie van het Rotterdamsch Leeskabinet, dat is opgericht op 19 mei 1859, is heden in het gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevestigd, maar richt zich als particuliere bibliotheek nadrukkelijk op alle belangstellenden. Een van de doelstellingen van het Leeskabinet is immers, om een onafhankelijke rol te spelen bij de kennisoverdracht op het gebied van letterkunde, cultuur en wetenschap. Niet alleen de imposante boekencollectie, die onderdeel uitmaakt van het Rotterdamse culturele erfgoed, speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de lezingen en andere activiteiten die sinds 150 jaar door het Leeskabinet worden aangeboden. Deze lustrumviering is een goede reden om de NBV-jaarvergadering in Rotterdam te houden en de leden met de collectie en geschiedenis van het Leeskabinet (nader) kennis te laten maken. Drs. Pierre Pesch, bibliothecaris van het Rotterdamsch Leeskabinet, zal hierover een lezing houden onder de titel Grenzeloos lezen: 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet.

In de ‘publycke Bibliotheke’
De NBV is op deze dag te gast bij de andere grote Rotterdamse bibliotheek die zich eveneens op het brede publiek richt, de Bibliotheek Rotterdam ook bekend als de Gemeentebibliotheek. De historie van deze bibliotheek gaat nog verder terug dan die van het Leeskabinet. Deze bibliotheek bestond immers al 150 jaar voordat het Leeskabinet werd opgericht. In 1604 stelde de vroedschap van Rotterdam veertien honderd guldens beschikbaar om een ‘publycke Bibliotheke’, toen nog in de Laurenskerk, te stichten. Tot de rijke collectie van deze bibliotheek behoren onder andere een veertigtal middeleeuwse handschriften, ca. duizend Rotterdamse drukken van voor 1801, duizenden pamfletten uit de jaren 1504-1850, een grote verzameling kinderboeken en – wellicht het meest bekend – de Erasmuscollectie, die met zo’n 5.000 banden waarschijnlijk de grootste Erasmusbibliotheek ter wereld is. Over deze bibliotheek en haar collectie is dr. Adrie van der Laan, conservator Erasmuszaal van de Bibliotheek Rotterdam, bereid gevonden een voordracht te houden: Ik ben thuis waar mijn boeken zijn: Erasmus Roterodamus.

Eerst de ledenvergadering
Voorafgaand aan deze boekhistorische lezingen vindt de ledenvergadering plaats. Vanzelfsprekend wordt ook dit jaar tijdens de ledenvergadering het nieuwe jaarboek uitgereikt. Zoals afgesproken op de jaarvergadering van 2008 heeft het bestuur ook een bijgewerkte ledenlijst vervaardigd. Deze zal ter vergadering worden uitgedeeld. De leden die niet aanwezig kunnen zijn, zullen de adressenlijst ontvangen met het Jaarboek. Tevens wordt een kleine attentie gepresenteerd ter afronding van het lustrumjaar. De ledenvergadering zal afgesloten worden met de vertoning van het interview van Adriaan van Dis met mejuffrouw Isabella van Eeghen, zoals afgesproken tijdens de excursie in het Stadsarchief Amsterdam in november 2008.

Het programma
12.30 – 12.55 u.: Ontvangst met koffie/thee
12.55 – 13.00 u.: Welkomstwoord door drs. G.C. Reussink (directeur Bibliotheek Rotterdam)
13:00 – 14.00 u.: Ledenvergadering
14:05 – 14:10 u.: Vertoning interview Adriaan van Dis – Isabella van Eeghen
14.10 – 14.30 u.: Koffie- & theepauze
14.30 – 15:00 u.: Drs. Pierre Pesch: Grenzeloos lezen: 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet
15.00 – 15:30 u.: Dr. Adrie van der Laan: Ik ben thuis waar mijn boeken zijn: Erasmus Roterodamus
15.30 – 17.00 u: In drie ruimtes van de Gemeentebibliotheek zijn tentoonstellingen ingericht betreffende de Erasmuscollectie, de kinderboekencollectie en het Rotterdamsch Leeskabinet. Conservatoren van de Gemeentebibliotheek en van Leeskabinet zullen een toelichting verzorgen bij het getoonde. U kunt twee van de drie tentoonstellingen bezoeken.
17.00 – 17.45 u.: Afsluitende borrel

Bereikbaarheid
De Centrale Bibliotheek is in het centrum van Rotterdam gevestigd: Hoogstraat 110, 3011 PV ROTTERDAM, Telefoon: (010) 281 61 14. De bibliotheek is bereikbaar via N.S. Station Blaak en met Tram 21.

Kijk voor meer informatie ook op: www.bibliotheek.rotterdam.nl.

 

Foto: Leeszaal van het Rotterdamsch Leeskabinet, ca. 1865. (Bron: J. Craandijk, ‘Het Rotterdamsch Leeskabinet’, in: Eigen Haard 10 (1884) p. 259; zie Bibliopolis)