NBV-excursie naar Middelburg: Adriaen van de Venne en Zelandia Illustrata

Op 19 januari 2024 organiseert de NBV een excursie voor haar leden naar Middelburg. Daar krijgen we eerst een rondleiding door de tentoonstelling ‘De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne’ in het Zeeuws Museum door conservator Caroline van Santen. Vervolgens bekijken we een selectie uit de prentenverzameling Zelandia Illustrata in het Zeeuws Archief, onder begeleiding van conservator Anna de Bruyn. In beide rondleidingen staan de speelse relaties tussen woord en beeld in de 17de eeuw centraal.

De omgekeerde wereld van Adriaen van de Venne

Deze tentoonstelling is het eerste grote overzicht gewijd aan de 17de-eeuwse kunstenaar Adriaen van de Venne (1589-1662). Hij is een waar multitalent: hij schildert, dicht en ontwerpt prenten en is de vaste illustrator van Jacob Cats (1577-1660). Zijn carrière als kunstenaar begint rond 1614 in Middelburg, hij werkt er ruim 10 jaar. In zijn beeldende en literaire werk laat hij zich zien als een creatief, origineel en vooral ook humoristisch mens. Hij beschouwt schilderen en dichten als zusterkunsten en brengt ze in zijn schilderijen en boekillustraties op spitsvondige wijze samen.

Meer info: Zeeuws Museum

Zelandia Illustrata

De Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata is de oudste verzameling kaarten en prenten met betrekking tot de provincie Zeeland. Ze zijn in vier categorieën ingedeeld: kaarten en plattegronden, topografie, historie en leven, portretten en personalia. De verzameling is sinds 1863 in bezit van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en wordt beheerd door het Zeeuws Archief. Door aankoop en schenkingen is de omvang gegroeid van ca. 3.000 afbeeldingen in 1863 tot thans ruim 25.000 kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, glasnegatieven, diapositieven en circa 11.000 prentbriefkaarten. Dit materiaal geeft een gevarieerd beeld van Zeeland vanaf de 16de eeuw tot heden. Verschillende tekeningen en prenten van Adriaen van de Venne in de Zelandia Illustrata zijn momenteel te zien in de tentoonstelling in het Zeeuws Museum. De collectie bevat veel materiaal waarin woord en beeld samenkomen, wat past bij het historisch-topografische karakter van de collectie.

Meer info: Zeeuws Archief en Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Programma

  • 12.30-14.30 Zeeuws Museum: rondleiding door tentoonstelling Adriaen van de Venne door conservator Caroline van Santen (1 uur), daarna gelegenheid om zelf rond te kijken
  • 14.30-15.30 Pauze
  • 15.30-17.00 Zeeuws Archief: Zelandia Illustrata, presentatie door conservator Anna de Bruyn

Aanmelden

Stuur een mail naar info@boekgeschiedenis.nl. Er is plaats voor 15 deelnemers dus wees er snel bij. Wie nog geen lid van de NBV is, kan zich eerst aanmelden via https://www.boekgeschiedenis.nl/word_lid/