KVB Boekwerk seminar Strijd om de tijd

Op donderdag 18 januari bent u van harte welkom bij het KVB Boekwerk seminar Strijd om de tijd. Het seminar staat in het teken van het veranderend media- en leesgedrag van de consument en wat deze ontwikkeling betekent voor de samenleving en het boekenvak. Hoe voer je de strijd om de tijd van de consument? Hoe staat het met lezen in Nederland? Met welke media concurreert het boek? Het zijn actuele en significante vraagstukken waarop we gefundeerde en inspirerende antwoorden zoeken omdat het belang van een goed geletterd vermogen onverminderd groot blijft om – nu en in de toekomst – te kunnen functioneren in onze kenniseconomie en informatiesamenleving.

Aanleiding voor het seminar is de publicatie van het onderzoek van Het Sociaal en Cultuur Planbureau over leestijd*. Aansluitend vindt de CPNB Nieuwjaarsborrel plaats waar Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur CPNB, zowel de officiële jaarcijfers van de Top 100 in verkoop en uitleen, als de jaaromzet en -afzet van het boek bekend maakt.

Dagvoorzitter Joris van Heukelom stelt hierover verdiepende vragen aan diverse wetenschappers, ondernemers en betrokkenen uit het veld. Hij is medeoprichter van Makerstreet, een bureau voor digitale transformatie. Zijn werkveld is het vormgeven van transformatieprocessen in een veranderende wereld. Daarin is het vermogen om goed te kunnen lezen een basisvoorwaarde.

Programma en sprekers

Als vertrekpunt voor de presentaties en gesprekken lanceert Annemarie Wennekers, onderzoeker bij het SCP, de uitkomsten van het SCP-onderzoek Lees:Tijd. In dit onderzoek zijn dagboekgegevens van meer dan 11.000 Nederlanders bestudeerd. De studie beschrijft hoeveel, wat, hoe en wanneer Nederlanders lezen. Ook belicht het de ontwikkelingen in het lezen in de afgelopen 10 jaar en de verschillen tussen bevolkingsgroepen.
Onderdeel van het programma is de Tiele-lezing waarin dit jaar Adriaan van der Weel, bijzonder hoogleraar in de moderne geschiedenis van het boek, uiteenzet hoe digitaal lezen verschilt van lezen van papier. Wat zijn de (sociale) gevolgen van deze ontwikkeling en hoe verandert onze leescultuur?

Journalist en schrijver Özcan Akyol maakt zich zorgen over de toenemende ontlezing. Dit noemt hij een monster met vele tentakels. Akyol spreekt recht uit het hart: ‘Als ik nooit aan romans was begonnen, zou ik nu nog steeds een of andere rukker in een achterbuurt van Deventer zijn, die de hele dag anderen en dus ook zichzelf narigheid bezorgt. Vermoedelijk was ik een succesvolle oplichter, of anders zat ik nu ergens in een bajes, beetje pingpongen met andere uitvreters en losers’ (uit de Nieuwe Revue, 20 september 2017). Akyol neemt ons mee in zijn persoonlijke ambitie de ontlezing te bestrijden.

Marco Louwerens, directeur bij RTL Nederland, geeft een inkijkje in hoe het televisiebedrijf de strijd om de tijd van de consument aangaat. RTL bouwt aan een concurrerende positie in de digitale media en op de entertainmentmarkt met zeven tv-zenders, digitale diensten als RTL Live Entertainment, RTLXL.nl en Videoland. Hierdoor is RTL de nummer vier in de digitale markt, en kan het consumenten altijd en overal voorzien van entertainment.

Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan de Nyenrode Business Universiteit, inspireert de boekensector met haar visie op retail. Het veranderend gedrag in lezen is voor haar maar een van de veranderingen die kansen biedt voor ondernemers. Koelemeijer is gespecialiseerd in detailhandel, koopgedrag, branding, concurrentie en co-creatie in marketingkanalen.

Vergeet niet uw smartphone mee te nemen en geef ter plekke uw mening en input tijdens de interactieve online programma-onderdelen! Verzeker u van deelname aan het seminar door u snel aan te melden via dit formulier.

Graag tot ziens op 18 januari.

Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en uitgevoerd met steun van de Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), KVB Boekwerk en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

 

KVB Boekwerk Seminar 2018