Jubileumcongres op 1 juni

De NBV nodigt iedereen uit voor haar jubileumcongres Nieuwe wijn én nieuwe zakken. Perspectieven in boekhistorisch onderzoek op vrijdag 1 juni bij de Vrije Universiteit te Amsterdam (zaal 12A-00 van het hoofdgebouw).

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging bestaat 25 jaar en daarom kijken we op vrijdag 1 juni vooruit naar een veelbelovende boekhistorische toekomst. Het jubileumcongres wordt een tweeluik. Aan de ene kant schenken boekhistorici aandacht aan nieuwe (digitale) methoden en technieken, met de kansen en mogelijkheden die ze boekhistorisch onderzoek kunnen bieden. Aan de andere kant laten onderzoekers uit vernieuwende of verwante disciplines hun licht schijnen op de boekgeschiedenis: wat kunnen ze ons leren over onderzoeksvragen en -instrumenten die in de boekwetenschap nog niet, of te weinig, worden toegepast?

Voorafgaand aan het jubileumcongres vindt de jaarvergadering plaats.

Aan het slot van het congres wordt het jubileumjaarboek gepresenteerd.

De dag nadien vindt de jubileumworkshop plaats.

Vooraf (NBV-leden)
10.00 ledenvergadering
10.30 koffie

Jaarstukken
U kunt de stukken voor de algemene ledenvergadering hier downloaden.

Programma
10.45 opening
11.00 Els Stronks (UU), Op zoek naar de onzichtbare hand achter de Gouden Eeuwse boekindustrie
11.20 Alicia Montoya (RU), Wat vertellen gedrukte catalogi van privé-bibliotheken (niet)? De MEDIATE- en BIBLIO-projecten, 1665-1830 (voorlopige titel)
11.40 column door Alex Alsemgeest
11.45 José de Kruif (UU), De leesclub van alles. Leeservaringen in Europa?
12.05 Thomas Smits (RU), Automatische beeldherkenning en de analyse van historische visuele bronnen
12.25 pitches posterpresentaties

12.30 lunch (eigen gelegenheid) met pop-uptentoonstelling van hoogtepunten uit de UBVU-collectie en postersessie: studenten en promovendi laten hun onderzoek zien

14.00 Lieve Watteeuw (KUL), Manuscripten in het lab. Nieuwe perspectieven voor het boekhistorisch onderzoek
14.20 discussie
14.45 Corina Koolen (HUY/UvA), De onzichtbare vrouw zichtbaar? Hoe u zelf de touwtjes in handen neemt
15.05 Marga Sikkema-de Jong (UL), Lezen oefenen met digitale boeken
15.25 column door Paul van Capelleveen

15.30 koffie

16.00 Kári Driscoll (UU), The Book as Multispecies Event
16.20 discussie en wrap-up
16.45 presentatie van het 25e Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis

17.00 borrel

Kosten en aanmelden
De kosten voor het congres zijn € 15 voor NBV-leden, € 30 voor niet-leden en € 10 voor studenten. Wie deelneemt aan het congres krijgt € 10 korting op deelname aan de jubileumworkshop op 2 juni.

Gebruik dit formulier om u aan te melden.