Geslaagd NBV-congres Gebruikerssporen

Op vrijdag 23 november bezochten ruim 130 deelnemers in de Koninklijke Bibliotheek het NBV-congres ‘Licht beduimeld’ over gebruikerssporen in handschriften, boeken en op internet.

Verslag congres Gebruikerssporen.De keuze van de congrescommissie voor een brede aanpak van dit thema bleek een schot in de roos. Diverse soorten tekstdragers van middeleeuwen tot heden passeerden de revue.

 

 

 

 

 

Verslag congres Gebruikerssporen.Verrassend van invalshoek was de zeer subtiele voordracht van Wiel Kusters over de met vliegerpapier gekafte boeken van Pierre Kemp, die ook als ‘gebruikerssporen’ werden geïnterpreteerd.

 

 

 

 

 

Verslag congres Gebruikerssporen.Het congres bleef niet onopgemerkt in de pers. Zowel de Volkskrant, NRC Handelsblad als Dagblad De Limburger/Het Limburgs Dagblad besteedden aandacht aan dit evenement.

 

 

 

 

 

 

Verslag congres Gebruikerssporen.Tijdens het congres werden twee tentoonstellingen van gebruikerssporen ten doop gehouden. In de KB is bij de ingang van de Verdieping van Nederland een viertal vitrines te zien met gebruikerssporen uit de KB-collectie. Deze vitrines zijn tot 20 december te bezichtigen. Op de NBV-website boekgeschiedenis.nl is een virtuele tentoonstelling te zien van ‘aangeraakte’ boeken uit de collectie van NBV-leden.

 

 
Verslag congres Gebruikerssporen.Aan het slot van het congres reikte juryvoorzitter prof. dr. Paul Hoftijzer de eerste Tiele-scriptieprijs voor de boekwetenschap uit aan Willemijn Linthout. Zij schreef aan de UvA een scriptie over de positie van de literaire uitgeverijen Querido en Meulenhoff binnen het grote PCM-concern.

 

Foto’s: Jos Uljee, Koninklijke Bibliotheek.