De NBV op YouTube

De NBV is een YouTube-kanaal gestart! Op het kanaal Nederlandse Boekgeschiedenis deelt de NBV interviews met en presentaties van een ieder die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedraagt. Er zijn de afgelopen maanden verschillende video’s gepubliceerd op het kanaal. Een overzicht vind je in dit bericht. Meer zien? U kunt zich gratis op het YouTube-kanaal abonneren, waarop meer video’s zullen verschijnen.

In deze video vertelt boekhistoricus, bibliograaf en curator van de bibliotheek van de Tweede Kamer Alex Alsemgeest meer over de collectie. Bestuurslid Katell Lavéant bezocht de Handelingenkamer, waar Alex Alsemgeest haar bijzondere boeken uit de collectie liet zien. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat hij zien dat een deel van de collectie een beeld schetst van de revolutionaire jaren 1795-1815. Boeken die Alex Alsemgeest laat zien, zijn onder meer 17e-eeuwse belastingstaten, publicaties over belastingwetgeving en wetteksten.

Als vervolg op het interview organiseerde de NBV op 10 oktober 2020 een interactieve online sessie, waarin Alex Alsemgeest meer vertelt over de Handelingenkamer. Hij plaatst tien van zijn favoriete boeken uit de bibliotheek in hun context, waaronder 19e-eeuwse pamfletten en brochures en de catalogus van de Bibliotheek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1855).

In deze video vertelt Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer, over de bijna 3300 handgeschreven en gedrukte boeken uit de bibliotheek van de Gelderse Academie die zich in de Athenaeumbibliotheek bevinden. Haar presentatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat zij in op het plan, de opbouw en de methodiek waarmee de expositie ‘Handschriften uit Harderwijk’: 200 jaar collectie Gelderse Academie in de Athenaeumbibliotheek tot stand is gekomen. In het tweede deel gaat zij inhoudelijk in op de tentoongestelde boeken. Ook het tweede deel van haar boeiende presentatie vind je op ons YouTube-kanaal.

Renske Hoff, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt in deze video over haar onderzoek naar het gebruik van volkstalige bijbels en laat daarbij circa tien vroege drukken zien uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Ze richt zich in haar onderzoek nadrukkelijk op de manier waarop lezers met de boeken in aanraking zijn gekomen en ze hebben gebruikt. Niet de tekst, maar de materialiteit van het boek staat centraal. Zij beschouwt het boek als archaeological site.