CfP – Technologie en Transformatie

Het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de Lage Landen in alle perioden. Voor het 30e Jaarboek, de editie van 2023, verwelkomen wij in het bijzonder bijdragen binnen het thema ‘Technologie en Transformatie’.

Het nieuwe jaarboek zoekt artikelen die het belang van techniek en technologie in de geschiedenis van het boek in de Lage Landen behandelen. Dat kan gaan om het verbeteren van courante technieken, de introductie van nieuwe technologieën of het in onbruik geraken van bestaande. Elk van deze fasen kan bijdragen aan een nieuwe transformatie: van de inhoud van het boek, van de vorm van het boek, van de lezer, van de boekhandel.

We verwelkomen artikelen op het gebied van:

 • De introductie en ontwikkeling van de boekdrukkunst in de Lage Landen
 • De productie van handgeschreven boeken na de uitvinding van de boekdrukkunst
 • De productie van handgeschreven boeken na de uitvinding van de boekdrukkunst
 • Druk- en zettechnieken voor tekst en illustraties uit alle eeuwen
 • De huidige digitale transformatie van media
 • De productie van het (e)boek met digitale middelen
 • De invloed van nieuwe vormen, genres en lezers op het boek en de boekhandel

De redactie blijft zoals gewoonlijk ook artikelen verwelkomen die niet gerelateerd zijn aan het thema.

Stuur voor 1 maart 2022 een voorstel van maximaal 300 woorden naar de redactie van het Jaarboek (arno.kuipers@kb.nl). De deadline voor een eerste versie van het artikel is 1 november 2022. Publicatie staat gepland voor de zomer van 2023.

CfP – Technology and Transformation

The Yearbook for Dutch Book History publishes Dutch and English articles on the book history of the Low Countries, in all time periods. For the 30th Yearbook, to be published in 2023, we welcome in particular contributions for the theme ‘Technology and Transformation’.

This thematic issue will showcase articles that discuss the influence of technology and technical innovation in the history of the book in the Low Countries. This can concern improvements in existing techniques of production, the introduction of new technologies, or the disappearance of technologies and modes of production. Each of these phases can lead to new transformations: in the content or form of the book, in readers and the reception of the book, or in the bookshop and means of bookselling and publicity.

We invite specifically contributions concerning:

 • The introduction and development of printing in the Low Countries
 • The production of manuscript books after the invention of printing
 • Changes in print and typographical techniques, with regards to text and/or illustration, in all time periods
 • The current digital transformation of media
 • The production of the (e)book using digital techniques
 • The influence of new forms, genres and readers in the book world

As usual, the editorial board will continue to welcome contributions that are unrelated to the theme of the Yearbook.

If you are interested in contributing, please send a proposal (max 300 words) to the editorial board (arno.kuipers@kb.nl). The deadline for the first draft of contributions is 1 November 2022. The Yearbook will be published in the summer of 2023.

Image: Linotype machines, Anthony Hordern and Sons department store, c. 1935, by AE Foster, gelatin silver print, from Anthony Hordern and Sons pictorial collection, State Library of New South Wales, by AE Foster, with special thanks to Mitchell Library, State Library of New South Wales.