Vers van de pers

Onlangs zijn er weer interessante publicaties verschenen op het gebied van boekgeschiedenis. In deze bijdrage besteden wij aandacht aan twee nieuwe titels.


Toos Streng, De roman in de negentiende eeuw. Geschiedenis van een nieuwkomer? Hilversum, Verloren, 2020.

Aan het begin van de negentiende eeuw zagen geletterden de roman als een nieuwkomer. De opkomst van het genre werd dan ook met wantrouwen gevolgd. Sommige nieuwe romans bleken geschikt als tijdverdrijf maar de meeste waren ronduit gevaarlijk. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd de roman een volwaardig lid van de letterkundige familie. Toos Streng beschrijft de verandering van status, inhoud en vorm van de roman in samenhang met sociale en politieke opvattingen en ontwikkelingen in het boekenvak. Meer informatie kunt u vinden op de website.


R. Breugelmans, herzien en bewerkt door R.K. Veen, Louis Couperus in den vreemde. Printing on demand via CB, 3e druk, 2021. Verkrijgbaar uitsluitend via de boekhandel.

In december is de derde druk verschenen van Couperus in den vreemde, herzien en bewerkt door Ruud Veen. Het boek geeft een overzicht van de vertaalde werken van Louis Couperus (1863-1923). Veen bewerkte de oorspronkelijke uitgave (1989, tweede druk 2008) van de in 2010 overleden Ronald Breugelmans.

De inleiding is sterk uitgebreid met nieuw onderzoek en aangepast aan de verschenen brievenboeken en nieuw wetenschappelijk werk. Vooral is meer aandacht gegeven aan de betrokken uitgevers, die een belangrijke rol spelen omdat ze beslissen of een aangeboden vertaling wordt uitgegeven of niet. Van elke titel zijn de edities en varianten vermeld en voorzien van een afbeelding.

Ruud K. Veen, kleinzoon van Couperus’ uitgever L.J. Veen, promoveerde in 2015 op zijn onderzoek naar de Duitse uitgevers van Couperus en de receptie in het Duitse taalgebied (Couperus bij de buren). Daarna heeft hij onderzoek gedaan naar de andere taalgebieden waar Couperus in de negentiende en twintigste eeuw is uitgegeven. Het resultaat is verwerkt in deze derde druk waarin meer aandacht is besteed aan de uitgevers, edities en varianten van het werk van Couperus.

Louis Couperus in den vreemde