Uitnodiging tentoonstelling Touching Treasures

Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit, nodigt u graag uit voor de opening van de tentoonstelling Touching Treasures op vrijdag 15 juni om 16.00 uur. De opening vindt plaats in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Uitnodigende objecten
Een miniatuur verscholen achter een gordijntje, een spionagecamera in de vorm van een boek, een manuscript dat de Leidse buskruitramp van 1807 overleefde of een Hebreeuws tijdrekenboekje met draaiende schijven: het zijn objecten die getuigen van hun aanraking door mensen en daar soms nog steeds toe uitnodigen. Touching Treasures toont stukken die vanwege hun materiële vorm doen nadenken over de interactie met objecten uit de bijzondere collecties van de UBL.

Materialiteit van tekst en beeld
De tentoonstelling is onderdeel van het themaprogramma Voorbij de inhoud, waarmee de UBL zich richt op de materialiteit van tekst en beeld. Specifiek wordt aandacht besteed aan de vormen waarin historische teksten en beelden zijn overgeleverd, maar ook aan de digitale technieken die recentelijk zijn ontwikkeld om ze beter te kunnen bestuderen.

Programma
15.30-16.00 uur: Inloop

16.00-16.10 uur: Welkom door Kurt De Belder, Bibliothecaris van de Universiteit

16.10-16.30 uur: Demonstratie van volvelles, draaiende onderdelen in boeken, door Vincent Icke, emeritus hoogleraar Theoretische sterrenkunde Universiteit Leiden

16.30-16.50 uur: Introductie op de tentoonstelling door Karin Scheper, restaurator Universitaire Bibliotheken leiden

16.50-18.00 uur: Borrel en bezichtigen van de tentoonstelling

Aanmelden
Wij hopen u te ontmoeten op de opening op 15 juni. Aanmelden via aanmelding@library.leidenuniv.nl (graag o.v.v. Touching Treasures en het aantal personen) of telefonisch via ons secretariaat 071-527 2832. Aanmelden is verplicht.