Tiele-Leerstoelendag 2017: boekhistorische bronnen

De Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek nodigen u van harte uit voor de Tiele-Leerstoelendag 2017. Op deze dag wordt de toekomst van de boekwetenschap centraal gesteld door verschillende sprekers. Een promovendus, een onderzoeker, een uitgever en een conservator worden uitgenodigd hun perspectief te presenteren en daar na afloop met elkaar, en met u, over in gesprek te gaan.

 

Door de toenemende digitalisering is het boekwetenschappelijk landschap radicaal veranderd. Er is daardoor sprake van een kentering in de werkwijze en strategieën van bewaarinstellingen, uitgeverijen en onderzoeksinstellingen. Wat zijn de gevolgen van deze keuzes voor de toegankelijkheid van boekhistorische bronnen? Welke bronnen worden genegeerd of niet meer bewaard? Welke bronnen zijn er juist bijgekomen? Welke mogelijkheden biedt dat voor onderzoekers? En welke nieuwe onderzoeksvragen kunnen daardoor gesteld worden?

 

Adriaan van der Weel, bijzonder hoogleraar wegens de Tiele-Stichting en coördinator van Book and Digital Media Studies, leidt de middag in. Daarnaast zijn enkele experts uitgenodigd die dit thema zullen belichten. Marja Smolenaars is werkzaam als titelbeschrijver voor de STCN bij de KB en promoveert bij Paul Hoftijzer op de drukker Samuel Smith. Arjan van Dijk is uitgever vroegmoderne geschiedenis bij uitgeverij Brill. Steven Claeyssens promoveerde op een proefschrift over uitgeverij De Erven F. Bohn en is conservator Digitale Collecties bij de Koninklijke Bibliotheek. Na afloop gaan de sprekers aan de hand van verschillende stellingen met elkaar in gesprek. Het volledige programma vindt u op onze website.

 

Graag heten wij u welkom op vrijdag 8 december 2017 vanaf 13:30 uur in de foyer van de Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag). Na de presentaties bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende borrel.

In verband met de catering verzoeken wij u om u uiterlijk woensdag 6 december aan te melden bij het bureau van de Dr. P.A. Tiele-Stichting (info@tiele-stichting.nl).

 


 

PROGRAMMA

Vanaf 13:30       Ontvangst met koffie en thee

14:00                    Welkomstwoord door Hanca Leppink, voorzitter van de Dr. P.A. Tiele-Stichting

Adriaan van der Weel
De fontibus est disputandum

Marja Smolenaars
Boekhistorisch onderzoek over de grens: waarom buitenlands niet altijd buitenlands is

Arjan van Dijk
Uitgeven over boekwetenschap in het digitale tijdperk

Steven Claeyssens
‘17.898 krantenartikelen gevonden voor Bohn’: over de digitale zondvloed

 

15.30                     Paneldiscussie

16.30                     Borrel in de foyer van de KB