Symposium Tekst en beeld: Franse kunstenaarsboeken

Voor de artistieke voorhoede van de twintigste eeuw was het boek een geliefd middel om te experimenteren met de relatie tussen tekst en beeld. In surrealistische kringen was het bijvoorbeeld gebruikelijk dat schrijvers en beeldend kunstenaars samenwerkten om kunstenaarsboeken te produceren. Het gaat daarbij niet om geïllustreerde boeken in de traditionele zin van het woord, maar om objecten die de grenzen van het medium opzoeken en waarin tekst en beeld een spannende dialoog met elkaar aangaan.

 

Programma symposium 29 juni

13:15 u Ontvangst in de zaal
13:30 u Welkom en introductie door Paul van Capelleveen
13:45 u Bregje Hofstede, ‘Een hoofdrol voor het handschrift: brutale taal bij Fernand Léger en Henri Michaux’
14:15 u Dorine Gorter, ‘Woord of beeld? Pierre Reverdy’s ideeën over de relatie tussen poëzie en schilderkunst’

14:45 u Pauze (koffie/thee)

15:00 u Wouter Marinissen, ‘De raadselachtige relatie tussen tekst en fotografie in Man Ray’s La photographie n’est pas l’art’
15:30 u Charlotte Vrielink, ‘De kunst van het illustreren: Marcel Prousts À la recherche du temps perdu door de ogen van Kees van Dongen’
16:00 u Maaike Koffeman, ‘Paul Eluard en de creatieve interactie tussen poëzie, muziek en schilderkunst’
16:30 u Borrel en feestelijke presentatie themanummer van RELIEF.

Het symposium vindt plaats in de KB, Den Haag. De voertaal is Nederlands.
U kunt zich aanmelden via dit formulier.