Symposium Johannes Hudde: veelzijdig wetenschapper en regent

Johannes Hudde (1628-1704) was een 17de-eeuwer die het burgemeesterschap van Amsterdam combineerde met wetenschappelijk onderzoek. Op 1 juni organiseert de Koninklijke Bibliotheek samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis een symposium over deze opmerkelijke man, die contact had met mensen als Christiaan Huygens, Spinoza en Johan de Witt. Aanleiding was de aanschaf door de KB van een belangrijk, verloren gewaand boekje van Hudde over lenzen, Specilla circularia (1656).

 

 

Groot wiskundige

Hudde gold als een van de grootste wiskundigen van zijn tijd en werkte nauw samen met geleerden als Christiaan Huygens, Spinoza en met Johan de Witt. Hij ontwikkelde het type microscoop waarmee Johannes Swammerdam en Antonie van Leeuwenhoek wereldberoemd zouden worden. Maar Hudde was vooral een man die het algemeen nut van de wetenschap benadrukte en als burgemeester van Amsterdam actief bijdroeg aan de praktische toepassing van theoretische kennis. Mede dankzij hem groeide Amsterdam uit tot kennisstad.

Uit de vergetelheid

Hudde was beroemd in zijn eigen tijd, maar is nu goeddeels vergeten. Op dit symposium brengen verschillende wetenschappers hem weer tot leven en belichten zijn vele kanten. Er is een demonstratie van het microscoopje dat hij ontwikkelde, en er is een kleine expositie ingericht over Hudde. Natuurlijk is daar ook het unieke exemplaar van Specilla circularia te zien. Het symposium op 1 juni a.s. duurt de hele dag en vindt plaats in de KB te Den Haag.

Deelname

Deelname (inclusief koffie/thee/borrel) is kosteloos; de lunch is voor eigen rekening. Informatie over het programma en een aanmeldformulier staan op de website van de KB: www.kb.nl

Meer informatie over de bijeenkomst via communicatie@kb.nl of telefonisch 070-3140217.