Online sessie 25 februari | Hoe je een vis op papier vangt: lessen uit vroegmoderne vissenboeken

Vogel, vlinder, vis: wie een kinderboek doorbladert, zal er vaak niet bij stilstaan dat deze in felle kleuren afgebeelde dieren ooit door mensen ingedeeld zijn in categorieën. Toch is over deze indelingen vaak eeuwenlang gediscussieerd. Op vrijdag 25 februari om 15.30 uur geeft Didi van Trijp een online lezing vanuit de UB Leiden. Zij zal ingaan op de manier waarop de categorie van vissen in boeken is afgebeeld.

Vanaf de zestiende eeuw verschenen er vuistdikke natuurhistorische boeken waarin natuuronderzoekers het onderwaterleven tot in detail beschreven. In deze ‘vissenboeken’ probeerden ze grip te krijgen op die fantastische diversiteit aan soorten die rondzwom in vijvers, meren, rivieren en zeeën. Maar het was nog niet zo eenvoudig om vissen op papier te vangen. Het was namelijk lastig om vissen te bewaren zonder dat ze bedorven en belangrijke kenmerken onherroepelijk verloren zouden gaan. Aan de hand van prachtig geïllustreerde oude drukken tussen de zestiende en de negentiende eeuw laat deze lezing laat zien hoe naturalisten met dergelijke uitdagingen omgingen. Door in te gaan op de context waarin deze boeken tot stand kwamen – en waarin duikers, vissers, verzamelaars, uitgevers en kunstenaars de revue passeren –  geeft de lezing inzicht in de sociale en materiële aspecten van vroegmodern natuuronderzoek.

Dr. Didi van Trijp is vorig jaar gepromoveerd aan de Universiteit Leiden met haar proefschrift Captured on Paper: Fish Books, Natural History and Questions of Demarcation in Eighteenth-Century Europe (ca. 1680-1820).  Zij is nu werkzaam bij Museon als curator.

NBV-leden hebben in de nieuwbrief een Zoomlink ontvangen naar deze sessie. Bent u geen lid? Meld u dan aan door te mailen naar info@boekgeschiedenis.nl