Nieuwe Kunst in de UB Leiden. Boekdrukkunst van 1892 tot 1903 – Online sessie

LET OP: Deze sessie was verplaatst naar dinsdag 25 januari 2022, maar is helaas opnieuw afgelast! Zodra het kan, wordt er een nieuwe datum gepland. De Collectie Nieuwe Kunst in de UB Leiden is een van de rijkste collectie in Nederland op het gebied van boek- en grafische vormgeving tijdens de periode 1892-1903. De kern van de collectie werd bijeengebracht door Ernst Braches en berust in de bibliotheek sinds 1972. De afgelopen twintig jaar is de collectie weer tot leven gekust en groeit en bloeit als nooit tevoren. Aan de hand van hoogtepunten wordt op 14 december de collectie gepresenteerd door collega’s Kasper van Ommen en Jef Schaeps

Deze collectie bevat boeken, tijdschriften, veel gebruiksdrukwerk en uitgebreide documentatie betreffende het boek in de periode van de Nieuwe Kunst in Nederland. Toen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de collectie in 1973 verwierf, was de inzet om ‘in het bezit te komen van een groot aantal letterkundige uitgaven uit de periode van rond de eeuwwisseling, boeken die bovendien voor de kennis van culturele stromingen in Nederland onmisbaar zijn’. Bij de overdracht stond het Braches voor ogen dat de verzameling boeken die in zijn proefschrift werd beschreven en de bijbehorende documentatie als het ware als bewijsvoering en illustratie voor zijn proefschrift te gebruiken moesten zijn.

Ernst Braches (1930) was conservator Westerse Gedrukte Werken in de Universiteitsbibliotheek Leiden (1965-1973), conservator van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum (1973-1977), hoofdbibliothecaris van de Universiteit van Amsterdam (1978-1988) en bijzonder hoogleraar moderne boekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (1983-1995). Hij promoveerde op 10 april 1973 aan de Universiteit van Amsterdam cum laude tot doctor in de letteren op het proefschrift Het boek als Nieuwe Kunst, 1892-1903. Een studie in Art Nouveau. Enkele dagen voor zijn promotie had Braches de functie als conservator van het Museum Meermanno-Westreenianum te Den Haag aanvaard en vertrok hij uit Leiden.

Kasper van Ommen is conservator Westerse gedrukte werken & Coordinator van het Scaliger Instituut bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Jef Schaeps is conservator Prenten en tekeningen bij de Universitaire Bibliotheken Leiden. Daarnaast is hij buitenpromovendus aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Deze online sessie vindt plaats op 14 december om 15:00. Inschrijven kan door te mailen naar info@boekgeschiedenis.nl. Ook niet-leden zijn welkom. Na inschrijving ontvangt u een link, die u toegang geeft tot de online sessie.