NBV-najaarsexcursie 2010

De NBV nodigt haar leden uit om op zaterdag 27 november 2010 geheel naar keuze één of beide exposities in Museum Meermanno en De Verdieping van Nederland te bezoeken.

In november biedt Den Haag twee interessante boekententoonstellingen.

In Museum Meermanno | Huis van het Boek is de tentoonstelling Het ideale boek. Honderd jaar ‘private press’ in Nederland, 1910-2010 te zien. In de gezamenlijke expositieruimte ‘De Verdieping van Nederland’ van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag wordt sinds 8 oktober een inhoudelijk geheel andere, maar niet minder interessante tentoonstelling op boekhistorische gebied gehouden: Nieuws op straat. Marskramers en hun handel.

Het ideale boek
Deze tentoonstelling geeft  een overzicht van de Nederlandse private press-beweging die honderd jaar geleden begon met de oprichting van de Zilverdistel. Hierbij gaat het om particulieren die – strevend naar Het Ideale Boek – thuis boeken maken in kleine oplagen, op bijzonder papier, vaak met een speciaal gemaakt lettertype en mooi verzorgd. Het overzicht loopt  van het idealisme van de pioniers, J.C. Bloem, J. Greshoff, P.N. van Eyck en J.F. van Royen, naar de enthousiaste en pragmatische drukkers die tegenwoordig in de marge van het boekenvak opereren. De tentoonstelling begint bij op de handpers gedrukte drukken en gaat via rijmprenten en bijzondere oorlogsdrukken naar de hedendaagse digitaal gemaakte boeken. Deze veelzijdige tentoonstelling laat het allemaal zien met unieke documenten – foto’s, schetsen, brieven, beeld- en geluidsfragmenten – en met prachtige boeken die in de hand genomen kunnen worden door de bezoeker.

Nieuws op straat
Poster-expositie-Nieuws-op-straat-marskramers-en-hun-handelIn tegenstelling tot de positieve en eeuwenoude uitdrukking over mensen die veel in hun mars hebben, werden marskramers dikwijls juist niet positief bezien. Ze behoorden immers, naast bedelaars en landlopers tot de varende luyden. Dat de marskramers daadwerkelijk ook wel eens in aanraking kwamen met justitie, daarover vertelt deze tentoonstelling. Vanzelfsprekend worden op deze expositie ook vele andere boeiende facetten van de marskramers getoond. Tenslotte waren deze eeuwenlang de belangrijkste verspreiders van nieuws en vermaak. Met een mars vol drukwerk gingen ze op stap en verkochten almanakken, pamfletten en, nu wordt het weer crimineel, verboden erotische boekjes. Afbeeldingen van enkele markante boek- en prentverkopers, liedjeszangers en omlopers worden vakkundig uit- en toegelicht.

Gastconservator voor deze tentoonstelling is Jeroen Salman (Universiteit Utrecht) die projectleider is van het door NWO gefinancierde project “Marskramers en de verspreiding van het gedrukte woord”.

Jeroen Salman heeft zich bereid getoond om de tentoonstelling over de Marskramers in te leiden. Paul van Capelleveen, samensteller van de tentoonstelling in Meermanno, zal de de NBV-leden in het Museum Meermanno | Huis van het Boek rondleiden.

Programma
12.00-12.30: Ontvangst met koffie of thee in Museum Meermanno | Huis van het Boek

12:30-13.30: Tentoonstelling ‘The Ideal Book’ (Museum Meermanno)
Rondleiding: Paul van Capelleveen

13.30-14.30: Lunch op eigen gelegenheid

14.30 – 15.30: Tentoonstelling ‘Nieuws op Straat’ (KB/ Nationaal Archief).
Introductie en rondleiding: Jeroen Salman

Bereikbaarheid
Koninklijke Bibliotheek/ Het Nationaal Archief
Twee minuten lopen vanaf Den Haag CS. Gratis parkeren op het parkeerterrein voor het KB-gebouw. Adres: Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.

Museum Meermanno | Huis van het Boek ligt tegenover het Malieveld op 800 meter van Den Haag Centraal. Het is te bereiken vanaf Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor met tram 9 richting Scheveningen. Uitstappen: halte Malieveld.
Adres: Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag.

Aanmelden
Deelname aan de excursie is gratis voor NBV-leden en hun introducés. U kunt zich tot 20 november aanmelden.

Mocht u in het bezit zijn van een museumjaarkaart dan zou het prettig zijn als u deze meeneemt naar deze excursie.

We hopen u te mogen begroeten in Den Haag op 27 november a.s. voor de tentoonstelling Het ideale boek. Honderd jaar ‘private press’ in Nederland, 1910-2010 in Museum Meermanno | Huis van het boek en/of voor de tentoonstelling Nieuws op straat. Marskramers en hun handel in De Verdieping van Nederland.